Bridge leren, durf jij het aan?

woensdag 6 december 19:30 - 22:00

Bridge is een bijzonder boeiend en uitdagend kaartspel. Het is een denksport voor jong en oud en het bijzondere is dat er vaak nieuwe sociale contacten en vriendschappen ontstaan. 

De Puttense bridgeclubs gaan samen met de Stichting Bridge Leren weer een bridgecursus voor beginners verzorgen. De cursus die op 4 oktober start wordt op de  woensdagavond  gegeven in het Cultureel centrum Stroud. Het eerste deel van de cursus bestaat uit 12 lessen en het cursusgeld bedraagt  € 90,--. Voor deze cursus kan men zich zowel als paar en als single opgeven. Al na enkele lessen wordt de theorie in de praktijk gebracht en zit men aan de speeltafel bridge te spelen. Dat maakt het juist zo prettig om deze cursus te volgen. In januari 2021 start het tweede deel van de cursus die ook uit 12 lessen bestaat. Men is niet verplicht om ook dit deel te volgen.

Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij cursusleider René Ouwerkerk, telefoon 0649664886 en de website www.bridgeleren.nl