Wim van de Koot vindt dat er veel goed gaat in Putten, maar dat nieuw bestuurlijk elan wel goed voor ons dorp zou zijn.
Wim van de Koot vindt dat er veel goed gaat in Putten, maar dat nieuw bestuurlijk elan wel goed voor ons dorp zou zijn. Annemieke Westphal-Kreeftmeijer

CDA wil graag meedoen met de coalitite

23 februari 2022 om 14:00 Gemeenteraadsverkiezingen

PUTTEN Wim van de Koot (46) is getrouwd en heeft twee zoons. Hij is geboren in het ziekenhuis van Ermelo en groeide op in Veenhuizerveld. Wim is er ien van Garrit. Van 2000 tot 2006 woonde Wim op de Nederlandse Antillen, maar verder heeft hij altijd in Putten gewoond. Hij is sinds 2019 raadslid voor het CDA in Putten.

Op de vraag wat het CDA onderscheidt van de andere partijen geeft Van de Koot aan: ,, Wij hebben binding met de provinciale en ook de landelijke politiek. Ik bezocht onlangs schapenhouders wiens schapen zijn mishandeld door een wolf en heb me toen meteen in verbinding gesteld met de provincie om te vragen in hoeverre er ondersteuning is voor deze schapenhouders. Nu bleek dat de schapenhouders overal buiten vallen. Dan is het fijn om contact met de provincie te kunnen zoeken en te overleggen hoe we hiermee om kunnen gaan. De wolf was ook erg dichtbij woningen en dat baarde mij zorgen. Ik vond het erg fijn om mijn zorgen met de provincie en het rijk te kunnen delen. Bij overkoepelende vraagstukken komt de provincie al gauw om de hoek kijken. Dan is het fijn om korte lijnen te hebben.”

Als de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar noemt Van de Koot wonen, verkeer en de energietransitie. ,,Maar ook de zorg voor elkaar. We moeten blijven kijken naar hoe we met elkaar omgaan. Dat was voor mij ook een belangrijke reden om me aan te sluiten bij het CDA. Uiteraard zijn de christelijke wortels voor mij ook belangrijk. In alles wat ik doe laat ik mijn christelijke achtergrond zien. We laten onze normen en waarden terugkomen in alles wat we doen en we hebben rentmeesterschap over de schepping. We willen zichtbaar en duidelijk zijn en dan zien we wel wat de kiezer beslist. De lokale politiek gaat over lokale dingen en dat vind ik mooi. In dorpen is mijn partij altijd stevig aanwezig geweest..”

Van de Koot vervolgt: ,,Met onze partij hebben we een verjongingsslag gemaakt. En daar ben ik trots op. Het is mooi om daarmee aan de slag te gaan. Jongeren hebben andere inzichten. Het is zo mooi om met hen in gesprek te gaan. Daar krijg ik energie van. Een van deze jongeren gaf aan dat hij wel kon blijven kijken en praten, maar hij vond het tijd om zelf ook wat te doen. Wat ons betreft hoeft de overheid niet alles voor inwoners te doen, maar de overheid moet wel faciliteren.”

,,De huidige coalitie zit er nu twaalf jaar en er gaat heel veel goed in Putten. Maar er kunnen ook dingen beter. Wij zouden als partij graag weer eens meedoen met de coalitie. Vooral bij de grote projecten kan er een tandje bij. Als het college een plan presenteert aan de gemeenteraad met een bijbehorend budget gaan we ervan uit dat ze er goed naar gekeken hebben. Voor de pleinen was er zes ton extra nodig. Dat is niet goed. Het probleem zit in het proces. En dat vind ik erg belangrijk. Maak goede afwegingen. Als er zoveel meer geld nodig is dan gaat er niets niet goed. “

Als volgend voorbeeld noemt Van de Koot het verkeer in Steenenkamer. ,,In 2016 zijn alle besluiten genomen en nu pas wordt er gewerkt. Dat is niet goed aangepakt. Het college dacht het ruim te bestemmen waardoor er een knelpunt ontstond. Strakker plannen scheelt een hoop gedoe. Hoewel ik niet uitsluit dat de bewoner alsnog naar de raad van state was gegaan, hoor. Maar bij strakke bestemmingsgrenzen is de kans groter dat de rechter er dan een streep door zet. Dat moet echt beter.”

Ook de school in Rimpeler is volgens Van de Koot niet goed ingepland. ,, Wij hebben de afgelopen jaar meerdere keren gevaagd waar de school in Rimpeler gaat komen. En ineens was er nog een postzegel over waar de school werd ingepropt. Dat was ook niet goed. Het is veel handiger om de school bij het maken van de plannen al in te tekenen. Nu wordt er vaak voor de verkeerde volgorde gekozen, waardoor er veel loskomt bij de inwoners van Putten. Communicatie is erg belangrijk. Wat nieuw bestuurlijk elan zou daarom goed voor Putten zijn. We hopen dat de kiezers ons weet te waarderen en dat we ons steentje mogen bijdragen. Dat zou goed zijn voor Putten.” Een voorkeurscollege heeft Van de Koot niet. ,,Hoe de coalitie eruit komt te zien bepaalt de kiezer. Ik heb de afgelopen jaren met alle partijen goede contacten gehad. Dus wat mij betreft is alles mogelijk. Wel ben ik van het harmoniemodel en zoek graag verbinding. Daar bereik je het meeste mee. Laten we nu eerst op 16 maart maar eens kijken waar we staan en daarna zoeken we de mensen erbij.”

Annemieke Westphal-Kreeftmeijer

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie