Doorstroming van verkeer vanuit Putten stagneert op de rotonde Vetkamp.
Doorstroming van verkeer vanuit Putten stagneert op de rotonde Vetkamp. Wijnand Kooijmans

Zorgen over doorstroming verkeer tussen Putten en Nijkerk

13 december 2018 om 07:00 lokaal

PUTTEN In de visie van de provincie Gelderland over de Voorthuizerstraat wordt deze ingericht als een gebiedsontsluitingsweg (voorrangsweg) met een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur.

Wijnand Kooijmans

In plaats van de dubbele as-markering wordt een middengeleider gerealiseerd in de vorm van enigszins bol gestrate klinkers. Dat vermindert het inhalen en scheidt de rijbaan fysiek in twee delen. Waar de tussenberm te smal is worden houten geleiderails geplaatst om fietsers te beschermen tegen autoverkeer. Daarnaast worden deze geleiders waar mogelijk geplaatst om auto's te beschermen tegen bomen. Hierdoor kunnen de bomen behouden blijven.

Het Puttense college van burgemeester en wethouders vindt dat de voorkeursvariant van de provincie door de snelheidsverlaging gunstig is voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Putten. Wel wordt het als een uitdaging gezien de snelheden te waarborgen.

GEVOLGEN Het instellen van een maximum snelheid van 60 kilometer op het weggedeelte tussen de Harderwijkerstraat en de Henslare heeft, zo is berekend, grote gevolgen voor de verkeersintensiteit op andere wegen in Putten. Verwacht wordt dat de Harderwijkerstraat, Telgterweg, Hooiweg en de diverse wegen in het gebied Steenenkamer met meer verkeer te maken krijgen. Voor het college is het de vraag of een snelheidsverlaging op de N798 goed is voor de verkeersveiligheid.

Voor de oversteek bij de Hoofdlaan heeft het college een eigen variant ontwikkeld. De door de provincie voorgestelde rotonde is kostbaar, afsluiting van het fietspad tussen de Schoonderbeeklaan en de Oude Groevenbeeklaan om de fietsoversteek te ontmoedigen ziet het college niet als ideale oplossing.

KEUZE Dat maakt dat het college de voorkeur heeft voor de eigen keuze waarbij het fietspad wordt omgebouwd tot een recreatief voetpad. Daarnaast wordt een fietsstraat aangelegd tussen de Harderwijkerstraat en het Bosbad en vindt een optimalisatie plaats van de verkeerslichteninstallatie N798 en de Harderwijkerstraat. Tevens wordt een tweerichtingsfietspad aangelegd aan de dorpszijde van de N798 tussen de Harderwijkerstraat en de rotonde Papiermakerstraat.

Dat maakt dat fietsers vanuit de wijk veilig kunnen oversteken bij de verkeerslichten en bij de rotonde Papiermakerstraat. De Zuiderveldweg wordt veiliger voor fietsers en ook het knelpunt van de oversteek van de Zuiderveldweg-Oud Groevenbeeklaan wordt hiermee opgelost. De totale kosten hiervan worden geschat op een half miljoen euro.

Het college maakt zich zorgen over de doorstroming van het verkeer tussen Putten en Nijkerk. Verkeer vanuit Putten loopt regelmatig vast bij de rotonde van de Putterweg met de Berencamperweg en de Vetlaan. De capaciteit van de rotonde is tijdens de spitsuren onvoldoende. Het probleem wordt bij de provincie onder de aandacht gebracht als de commissie deze visie kan delen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie