Afbeelding
Piroschka van de Wouw

Dwangsom voor verhuur aan arbeidsmigranten

20 januari 2019 om 13:24 lokaal

PUTTEN De dwangsom aan de eigenares van een park aan de Huinerweg voor het permanent laten bewonen van vakantiewoningen is terecht opgelegd. Tot deze conclusie komt de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Hun advies het bezwaarschrift van de Puttense ongegrond te verklaren wordt overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Door de toezichthouders van de gemeente zijn meerdere huisjes op het park gecontroleerd. Daarbij bleek dat zes huisjes permanent worden bewoond. Dat leidde ertoe dat de eigenares werd gelast binnen drie maanden een eind te maken aan de permanente bewoning. Dit met een dwangsom van tienduizend euro per maand dat zij in gebreke blijft tot een totaal bedrag van zestigduizend euro.

BEZWAAR Tegen deze beslissing van het college werd door de Puttense bezwaar aangetekend. Volgens de commissie staat vast dat er sprake was van permanente bewoning. Dat blijkt uit observaties van de toezichthouders maar ook uit de inschrijving van de bewoners in het basis register personen van de gemeente Putten. Ook hebben de bewoners zelf aangegeven vanuit het recreatieverblijf van en naar hun werk te gaan.

Volgens de vrouw is er geen sprake van permanente bewoning maar van wisselende verhuur. De commissie is van mening dat ook bij wisselende verhuur sprake van kan zijn van niet recreatieve bewoning en daarmee wordt gehandeld in strijd met het bestemmingsplan.

ARBEIDSMIGRANTEN De commissie is ook van oordeel dat de vrouw niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij niet wist dat de recreatiewoningen werden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de commissie is het tegendeel ook duidelijk bewezen tijdens de bezwarenzitting. De afgesloten huurovereenkomsten sluiten het opleggen van een dwangsom niet is. De commissie vindt dat het wel degelijk in haar vermogen lag een eind te maken aan de permanente bewoning.

Meespeelt dat er ook geen zicht is op legalisatie van de permanente bewoning. Het Puttense college is niet bereid daaraan mee te werken. Ook wordt het argument van tafel geveegd dat twee woningen al meer dan dertig jaar door dezelfde personen worden bewoond met medeweten van de gemeente. Volgens de commissie heeft de vrouw dat niet kunnen staven via bewijsmateriaal. Ook het argument dat de gemeente lang niet is opgetreden wordt niet als argument gezien de dwangsom van tafel te halen.

HANDHAVEND Het college heeft, zo vindt de commissie, juist gehandeld. Er zijn geen redenen te vinden waarom van handhavend optreden moest worden afgezien.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie