Voorkeursvariant N303 Voorthuizen-Putten vastgesteld

28 februari 2019 om 09:17 lokaal

PUTTEN Provincie Gelderland maakt plannen om de N303 van Voorthuizen naar Putten te verbeteren en zo duurzaam mogelijk. Samen met een klankbordgroep is een voorkeursvariant opgesteld, met de instemming van de gemeenten Nijkerk en Putten. Het unanieme advies uit de regio is door het dagelijks bestuur van de provincie overgenomen. De voorkeursvariant wordt nu verder uitgewerkt. De aanpak van de weg staat gepland voor 2021.

De verkeersveiligheid voor de fietsers wordt verbeterd door verbreden van het fietspad naar 4 meter. ,,Dit fietspad wordt goed ingepast in de omgeving. De maximale snelheid op de weg wordt 60 kilometer per uur", meldt de provincie.

De Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven, landbouwers, recreatie, natuur en landschap. Zij hebben meegedacht over de varianten waardoor er nu een maatwerktracé is ontstaan. Ook bij de uitwerking blijf de omgeving nauw betrokken. De verwachting is dat na de zomer van 2019 er een vervolg komt van het overleg met de omgeving.

In de huidige situatie is de N303 vanaf Voorthuizen tot Putten een knelpunt, omdat de weg en het fietspad te smal zijn om het verkeer vlot en veilig af te wikkelen. De ambitie, om de vormgeving van de N303 af te stemmen op functie en gebruik volgens het Functioneel Kader Wegennet en het Hoofdfietsnet Gelderland vraagt om extra ruimte. Dit heeft echter een grote impact op de omgeving. Aan beide zijden van de huidige weg liggen waardevolle natuurgebieden en landschap. De beide gemeenten Nijkerk en Putten hebben regelmatig aangedrongen op maatregelen voor deze weg.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie