Veiling zaken Veluwe-Israël Vrijstaat mag

28 maart 2019 om 13:13 lokaal

PUTTEN In beslag genomen zaken op de hoek van de Pasdijk en de Ridderwal van vader en zoon Pieter van der Meer mogen door de gemeente Putten worden verkocht of vernietigd.

Wijnand Kooijmans

Bij de inbeslagname is door het Puttense college van burgemeester en wethouders bestuursdwang toegepast. Hiertegen werd bezwaar aangetekend. De commissie bezwaarschriften is van mening dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Dat advies is nu overgenomen door het college.

Vader en zoon Van der Meer hadden op het betreffende perceel de Veluwe-Israël-Vrijstaat uitgeroepen. Door de gemeente werden op het terrein de nodige illegale zaken aangetroffen. Dat leidde tot het opleggen van dwangsommen die echter nooit werden betaald. Onder meer was een bijenstal geplaatst, eigendom van de vereniging De Imkerij die door vader en zoon was opgericht. Bezwaarschriften tegen de dwangsommen werden steeds ongegrond verklaard.

Door de twee werd ook een papier met vervloekingen aan het adres van de gemeente op de voordeur van het gemeentehuis aangebracht. Ook daar werd hen een dwangsom voor opgelegd. Vader en zoon hadden begin 2013 het gewraakte perceel van 3,5 hectare gekocht. Volgens hen omdat ze met lede ogen moeten aanzien dat de mensheid steeds verder van de natuur af komt te staan en de mens zelfs meent boven de natuur te mogen gaan staan.

In verband met het niet-betalen van de dwangsommen werd eerder het betreffende stuk grond al geveild door de gemeente. De gemeente kan nu de laatste stap zetten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie