Afbeelding
Google Maps

De Veluwse Hoevegaerde en Prinsenpark mogen uitbreiden

11 mei 2019 om 13:25 lokaal

PUTTEN De Veluwse Hoevegaerde mag uitbreiden met tachtig bungalows. De gemeenteraad van Putten stemt daarmee in. Duidelijk is wel dat de uitbreiding vertraging gaat oplopen door de opstelling van één van de eigenaren van een recreatiewoning op het park.

Wijnand Kooijmans

De stap naar de bestuursrechter en uiteindelijk de Raad van State werd door zijn vertegenwoordiger al aangekondigd tijdens de inspraak bij aanvang van de raadsvergadering.

VERWIJT Reden is dat de betreffende bewoner van mening is dat de aantrekkelijkheid van het park verdwijnt door de komst van de extra recreatiewoningen. Ook wordt aangevoerd dat de gemeente juridisch onjuist handelt, onder meer door met de komst van de woningen, de uitbreiding van bestaande woningen te blokkeren. Verder wordt gewezen op een gebrek aan parkeerplaatsen, omdat het zwembad op het park ook voor derden toegankelijk wordt. Het college van burgemeester en wethouders krijgt het verwijt niet met betrokkene in gesprek te zijn gegaan.

PARK Op het park zijn nu 164 bungalows aanwezig. Daarnaast een receptie met een internethoek en verkoop van eerste levensmiddelen, streekproducten en speelgoed. Daarnaast is er een zwembad, een dierenweide en diverse speelactiviteiten, zoals een midgetgolfbaan, volleybal- en voetbalveld en een airtrampoline.

De raad vindt de uitbreiding een bestaand recht en bijdragen aan het streven naar aantrekkelijker parken. De bouw van de extra bungalows draagt bovendien bij aan het vernieuwen of eventueel uitbreiden van de centrale voorzieningen.

PRINSENPARK Met uitzondering van Wij Putten stemt de raad ook in met de plannen van het Prinsenpark. Het gaat om de afbraak van verouderde gebouwen, het wijzigen van de bestemming bedrijf naar recreatie, de bouw van vier luxe chalets, deherinrichting van de hoofdentree en de aanleg van een aarden wal met beplanting.

RECREATIETERREIN INLEVEREN Knelpunt in het oorspronkelijke voorstel is dat het college het de eigenaar mogelijk wil maken binnen vijf jaar te voldoen aan de regel dat elders recreatieterrein moet worden ingeleverd. Deze termijn is gekozen, omdat er op dit moment geen recreatiebedrijven zijn die willen inkrimpen. Om discussie hierover te voorkomen nam de raad een amendement aan dat de door de sloop van de schuren vrijkomende extra sloopmeters worden ingeleverd en daarmee geen compensatie van de oppervlakte aan recreatieterrein meer behoeft te worden ingelost.

STEUN Rien van den Hoek (Wij Putten) vindt dat door het amendement het voorstel er niet beter op wordt en daarom ook niet mag rekenen op de steun van zijn partij. Met als gevolg dat ook tegen het totale plan wordt gestemd. Men vindt dat hier meer maatwerk had moeten worden geboden.

Voor wethouder Nico Gerritsen is het amendement geen probleem. Het zorgt, volgens hem, voor een directe afhandeling van het geheel en is ook verdedigbaar. In een gesprek tussen eigenaar en college heeft de eigenaar aangegeven ook in te kunnen stemmen met het inleveren van de sloopmeters. Tegen het plan waren geen zienswijzen ingediend.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie