Zo komen de bestaande woningen er na de renovatie uit te zien.
Zo komen de bestaande woningen er na de renovatie uit te zien. Woningstichting Putten

Huurappartementen Wallenbergstraat

18 mei 2019 om 08:25 lokaal

PUTTEN Met een wijziging van het bestemmingsplan wil het Puttense college van burgemeester en wethouders de bouw van 26 huurappartementen in twee bouwlagen mogelijk maken aan de Wallenbergstraat.

Wijnand Kooijmans

In 2017 is door de gemeente gestart met de voorbereidingen voor de invulling van het deels braakliggende terrein aan de Wallenbergstraat. In het geldende bestemmingsplan is het terrein gereserveerd voor de eventuele aanleg van enkele standplaatsen voor woonwagens. De komst van nieuwe standplaatsen is nu echter niet aan de orde. Afhankelijk van de concrete behoefte worden deze standplaatsen elders gerealiseerd.

LOCATIE In samenspraak met de Woningstichting Putten heeft de gemeente de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht op deze locatie. Dat heeft geresulteerd in een plan voor de bouw van twee appartementencomplexen voor maximaal 26 sociale huurwoningen. De bestaande woongebouwen aan de Wallenbergstraat staan op de nominatie te worden gerenoveerd.

De locatie ligt binnen de geluidzone van de Jan Nijenhuisstraat en in de nabijheid van enkele bedrijven. Onderzoek wijst uit dat geluid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van het plan. Het plan wordt nu ter inzage gelegd waarbij de mogelijkheid bestaat bezwaren in te dienen.

AANGEPAST Naar aanleiding van een inloopavond in 2018 is het plan aangepast. Belangrijkste wijziging is het terugbrengen van het aantal bouwblokken en het opnemen van een specifieke locatie waar wordt gebouwd. Ook is besloten meer groen aan te leggen.

Om de behandeling van eventuele bezwaren te versnellen is plan onder de werking gebracht van de crisis- en herstelwet. Dat betekent dat de Raad van State binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn over eventuele bezwaarschriften een besluit moet nemen.

INLOOPAVOND In het kantoor van de woningstichting aan de Spoorstraat wordt op dinsdag 21 mei (19.00-20.30 uur) een inloopavond gehouden over de plannen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld. Wijziging van het plan is niet meer mogelijk.

Een impressie van de beoogde nieuwbouw aan de Wallenbergstraat.
Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie