Kunstgrasveld van SDCP. In het gras ligt fijngemalen rubber om de eigenschappen van natuurgras te evenaren.
Kunstgrasveld van SDCP. In het gras ligt fijngemalen rubber om de eigenschappen van natuurgras te evenaren. Archieffoto Henk Hutten

Putten waarschuwt voetbalclubs voor verspreiding rubberkorrels bij kunstgras

12 juli 2021 om 16:19 Maatschappelijk

PUTTEN Voetbalvereniging SDC Putten hoeft met rubberdeeltjes vervuilde grond bij de kunstgrasvelden voorlopig niet te saneren. De gemeente stelt dat de kosten - naar schatting tussen de 75.000 en 100.000 euro - niet in verhouding staan tot de milieuwinst. 

Burgemeester en wethouders verwijzen naar een onderzoek uit 2018 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar gebruik van rubbergranulaat (fijngemalen rubber) op kunstgras. ,,Daaruit blijkt dat er geen sprake is van humane, ecologische of verspreidingsrisico’s.’’ Volgens het college is sanering van de bodem rond de kunstgrasvelden van SDCP ,,op een later (natuurlijk) moment de meest optimale variant’’.

WAARSCHUWING De gemeente heeft SDC Putten inmiddels wel in een brief gewaarschuwd om buiten de kunstgrasvelden aanwezige rubberkorrels te verwijderen. Dit om verspreiding naar de omliggende grond/bodem zoveel mogelijk te voorkomen.

BODEMONDERZOEK Ingenieursbureau PJ Milieu uit Nijkerk heeft recent in opdracht van Putten bodemonderzoek uitgevoerd bij de kunstgrasvelden op sportparken Putter Eng (SDCP) en De Eendracht (Rood-Wit‘58).

Aanleiding was een verzoek van de stichting InStrepitus (Latijns voor ‘tegengeluid’). De stichting vroeg de gemeente ,,handhavend op te treden’’ bij SDCP en Rood-Wit’58 vanwege gebruik van rubbergranulaat in het kunstgras. Volgens InStrepitus, onder meer bekend van de actie ‘Kom van dat gras af!’, kunnen de rubberdeeltjes schadelijk zijn voor mens en milieu.

LAAG RUBBERKORRELS In het begin juni dit jaar afgeronde onderzoek concludeert PJ Milieu dat de toepassing van rubberkorrels op kunstgras bij SDCP ,,over het algemeen niet heeft geleid tot significante verontreiniging van de onverharde bodem rond de kunstgrasvelden’’.

Met uitzondering van twee locaties. Op één plek is circa 30 vierkante meter sterk verontreinigd met een vijf centimeter dikke laag rubberkorrels en hierdoor ook met zink. Daar moet volgens PJ Milieu ongeveer vijf kubieke meter grond worden afgevoerd. 

Daarnaast is circa 450 vierkante meter grond matig verontreinigd met zink. Ook deze grond - ongeveer negentig kubieke meter - moet worden afgevoerd. ,,Voorafgaand aan de sanering moet een plan van aanpak worden gemaakt en goedgekeurd door de gemeente Putten en de omgevingsdienst Noord-Veluwe’’, aldus het ingenieursbureau.

ROOD-WIT‘58 Rond het kunstgras van Rood-Wit’58 zijn tijdens het bodemonderzoek alleen licht verhoogde gehalten minerale olie en zink in de toplaag aangetroffen. ,,Dat vormt geen aanleiding tot saneren van de bodem’’, stelt PJ Milieu.

Rood-Wit’58 is uit voorzorg door de gemeente extra gewaarschuwd om verspreiding van rubberkorrels naar de omliggende bodem zoveel mogelijk te voorkomen.

IN KAART BRENGEN De Omgevingsdienst Noord-Veluwe gaat de problematiek rond rubbergranulaat op kunstgrasvelden samen met gemeenten en sportclubs verder in kaart brengen, meldt het Puttense college. ,,Om daarna te bezien hoe ze hiermee om moet en kan gaan.’’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie