Afbeelding
Pixabay

Collecte Hospice Nijkerk e.o. in teken van verbouwing

13 oktober 2022 om 10:31 Maatschappelijk

PUTTEN  Een huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. wordt van 17 tot en met 22 oktober in Putten gehouden. Tal van vrijwilligers gaan op pad voor een vrijwillige bijdrage, niet met een collectebus, maar met een schriftelijk verzoek om een gift over te maken. Ook de Inclusief Groep B.V. Gresbo heeft hierbij haar hulp aangeboden. Het Hospice Nijkerk e.o. heeft een regionale functie waardoor ook gasten uit Putten ontvangen worden. Dit jaar is het gebouw aangepast aan nieuwe Arbo-eisen. En is er nog meer zorg besteed aan privacy, verduurzaming en isolatie.

Het Hospice Nijkerk e.o. heeft door de jaren heen een goede naam opgebouwd. Ook veel inwoners uit Putten zijn daar gastvrij ontvangen en hebben daar hun laatste liefdevolle zorg ontvangen. Het Hospice is ondertussen een kennis- en expertisecentrum geworden. Het leidt heel veel vrijwilligers op en stelt zijn kennis ook beschikbaar aan andere instanties.

Het Hospice wordt gedragen door meer dan honderd vrijwilligers. Zij, net als de bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Toch wordt er heel veel tijd ingestoken. Zeker nu er dit jaar een flinke verbouwing heeft plaatsgevonden. Het monumentale pand Bethanië aan de Vetkamp 23 in Nijkerk geeft aan de gasten een warme huiselijke sfeer, maar de normen tegenwoordig liggen wel hoger dan vroeger. Vandaar dat er gekozen is voor verduurzaming, een betere isolatie en een optimalisering van de installatie die kan zorgen voor verwarming of verkoeling. Dat is de technische kant. Daarbij is er voor de gasten en hun familie, maar ook voor vrijwilligers en verpleging gezocht naar meer privacy en werkruimte. Zo is er nu een ruimte waar gasten met hun familie gezamenlijk kunnen eten. Maar ook een kamer waar familie kan overleggen met artsen, verpleging en coördinator. Tijdens de verbouwing kon het Hospice gelukkig openblijven, omdat heel veel werkzaamheden in de werkplaats voorbereid werden.

Het is hartverwarmend dat ongeneeslijk zieke mensen vanaf 18 jaar, met een levensverwachting van korter dan drie maanden hier een gastvrij onthaal kunnen krijgen. In die laatste levensfase biedt het Hospice een rustige, respectvolle zorgomgeving in een huiselijke sfeer. Alles is gericht op comfort en aandacht, zowel voor gasten als voor hun naasten. Hun wensen en behoeften staan centraal. Als het thuis moeilijk wordt om die zorg te kunnen blijven geven, staat het Hospice open voor iedereen. Zeven dagen per week en 24 uur per dag zijn verpleegkundigen en goed opgeleide vrijwilligers aanwezig om de gasten te verzorgen. Als het onvermijdelijke einde komt, mag hier op een gastvrije en professionele opvang gerekend worden.

Het Hospice Nijkerk e.o. bestaat al sinds 2008, het pand Bethanië is in eigendom. Hoewel er in 2014 reeds een uitbreiding plaatsvond, bleek dat nu opnieuw nodig. De huidige ARBO-eisen zijn zwaarder dan toen en vooral dit jaar is wel gebleken hoe belangrijk verduurzaming en isolatie nodig zijn. Er zijn nu zes kamers gerealiseerd met eigen sanitair en een eigen terras, terwijl twee kamers gebruikt kunnen worden als isolatiekamer. Vooral dit laatste bleek in de coronatijd noodzakelijk. Mochten gasten nog eens willen eten met hun eigen familie, dan is daar nu ook een speciale eetkamer voor.

Het is duidelijk dat voor het goed functioneren veel geld nodig is. Voor de verbouwing is de afgelopen jaren al flink gespaard. Gelukkig ontvangt het Hospice subsidie voor het verlenen van palliatieve zorg, maar duidelijk is dat alleen al voor het onderhoud van het gebouw en energie veel  geld nodig is.

De collecte in Putten gebeurt niet met collectebussen. Gebleken is dat veel mensen geen contant geld meer in huis hebben en liever gebruik maken van een QR-code of overschrijving. Ook wordt liever niet op een ongelukkig moment, maar op een eigen gunstig tijdstip een bedrag overgemaakt. Daarom is gekozen voor een kaartje dat door de brievenbus gedaan wordt. Hierop staat een QR-code en een bankrekeningnummer. Kortom, deze collecte wordt hartelijk aanbevolen. Voor het huis-aan-huis verspreiden van de kaartjes zijn veel vrijwilligers nodig. Daarom is het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. dankbaar dat de Inclusief Groep B.V. Gresbo aangeboden heeft de kaartjes bij een derde deel van de adressen in Putten te bezorgen. De Inclusief Groep probeert mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt weer bij het arbeidsproces te betrekken. Een prachtig sociaal motief, dat ook van harte ondersteund wordt door de regionale gemeenten, waaronder Putten.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie