Er is nog veel werk te verzetten als het gaat om de aanpak van discriminatie en inclusie.
Er is nog veel werk te verzetten als het gaat om de aanpak van discriminatie en inclusie. Donkersgoed Multimedia

Nog veel te doen rond discriminatie en inclusie in Putten

8 maart 2023 om 10:00 Maatschappelijk

PUTTEN Er is nog veel werk te verzetten als het gaat om de aanpak van discriminatie en inclusie. Dat was een opmerking die veelvuldig viel te beluisteren tijdens het debat hierover in de raadscommissie samenleving. Het plan ligt er, maar dit wordt gezien als een aanzet, er moet nog een uitvoeringsprogramma komen.

Opzet is hiervoor een brede participatie te voeren met de samenleving en groepen uit die samenleving. Doel is te komen tot een inclusieve samenleving waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt, een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Een samenleving waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben.

GEACCEPTEERD

Alex Guliker (Wij Putten) mist in het plan dat iedereen ook moet worden geaccepteerd. Dat moet volgens hem voor iedereen duidelijk zijn. Volgens hem is er nog veel te doen in Putten als het gaat om acceptatie. Dat wordt gedeeld door Anja ten Bolscher (VVD) die vindt dat de gemeente in dit opzicht een sleutelrol moet vervullen.

Annemarie Kemp (CDA) geeft aan dat iedere vorm van uitsluiting moet worden voorkomen. Er moet worden geluisterd naar elkaar. Te gemakkelijk is men nog kwetsend naar elkaar waaraan het gebruik van sociale media bijdraagt. Ze had graag gezien dat het plan nu al concreter was geweest.

CONCRETER

De wens dat het plan concreter was geweest wordt gedeeld door Cees de Goffau (SGP). Hij vindt dat het plan meer een opsomming van zaken is zonder een concrete aanpak. Die moet er komen via het plan van aanpak.

Saskia de Graaf (ChristenUnie) vindt dat het recht van vrije keuze moet worden onderstreept. Het gevoel uitgesloten te zijn moet worden voorkomen. Mensen moeten met elkaar in gesprek gaan van hart tot hart. Meer de verbinding met elkaar zoeken. Elkaar als medemens aanspreken, ook al is men het niet met elkaar eens. 

GEAARDHEID

De Graaf vindt dat er niet gesproken moet worden over mensen met een andere seksuele geaardheid maar gewoon over de lhbitq+ gemeenschap. En niet over ‘zes minners’ waarmee mensen worden bedoeld met een lage sociale economische status. Door haar wordt zorgvuldigheid gevraagd in het taalgebruik.

Henk Koorneef (Gemeentebelang) vindt dat er geen sprake moet zijn van een ideologische strijd maar men met elkaar op zoek moet zijn naar verbinding. Ook als men wat betreft mening lijnrecht tegenover elkaar blijft staan. Polarisatie moet worden voorkomen. Vooral mensen met een migratieachtergrond worden volgens hem de dupe van discriminatie.

Wethouder Jim van den Hoorn erkent dat er nog een plan van aanpak moet komen dat recht doet aan het coalitieakkoord. Bij de gesprekken met de samenleving wordt een deskundige op het gebied van discriminatie betrokken. Zoals ook het inclusiepanel gesprekspartner is.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie