Inwoners binnen het werkgebied van de GGD Noord- en Oost Gelderland geven aan verschillende nadelige (gezondheids)gevolgen te ervaren door de energiecrisis.
Inwoners binnen het werkgebied van de GGD Noord- en Oost Gelderland geven aan verschillende nadelige (gezondheids)gevolgen te ervaren door de energiecrisis. pixabay

Veluwenaren ervaren nadelige gevolgen gezondheid van energiecrisis door houtstook en slecht ventileren

2 juni 2023 om 12:00 Maatschappelijk

VELUWE Inwoners binnen het werkgebied van de GGD Noord- en Oost Gelderland geven aan verschillende nadelige (gezondheids)gevolgen te ervaren door de energiecrisis. Dat blijkt uit een enquête die door de gemeenschappelijke geneeskundige dienst is gehouden onder inwoners van onder meer de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk.

Het gaat om het vertrouwen in de toekomst, de financiële situatie, de warmte in huis, het kunnen doen van leuke dingen en uitstapjes en het ervaren van stress dat is verslechterd. Ook is de verwachting dat vaker vochtproblemen en schimmelvorming op gaat treden. Het ventilatiegedrag is verslechterd waardoor vochtproblemen en schimmelvorming kunnen ontstaan. Vocht en schimmels in woningen verhogen het risico op gezondheidsproblemen zoals astma, luchtwegklachten en luchtweginfecties.

HOUTSTOOK 

Er zijn ook aanwijzingen, zo blijkt uit de enquête, dat de overlast door houtstook toeneemt. Houtstook veroorzaakt luchtverontreiniging (ook in de woning) en is schadelijk voor de gezondheid. Het is slecht voor longen en hart- en bloedvaten. Vooral mensen met bijvoorbeeld astma of COPD hebben er extra last van. Als er gestookt wordt vindt de GGD het raadzaam de adviezen van Stookwijzer en Stookalert op de volgen.

ENERGIEBESPARING

Door de energiecrisis wordt het gebruik van energiebronnen beïnvloed. Zo worden vooral de houtkachel, elektrische kachel en airconditioning vaker gebruikt. Het blijkt dat een groot deel van de deelnemers aan de enquête al bezig was met energiebesparing voor de energiecrisis. De maatregelen die het meest worden genomen zijn het lager zetten van de verwarming, het dragen van warmere kleding, het uitzetten van apparaten in plaats van de stand-by optie gebruiken, minder lang en/of ergens anders douchen.

VERDUURZAMING ALS BELANGRIJKSTE REDEN

Vrijwel alle deelnemers vinden verduurzaming belangrijk. Belangrijke redenen voor energiezuiniger leven zijn: de natuur, milieu, klimaat en het besparen van geld. De meerderheid van de deelnemers ervaart geen obstakels om energiezuiniger te leven. Als die wel worden ervaren is het vaak een tekort aan budget. Het wonen in een koop- of een huurwoning speelt een grote rol in keuzes als het gaat om energie besparen, verduurzamen of het ervaren van nadelige gevolgen door de energiecrisis. Ook leeftijd en opleidingsniveau hangen hiermee in veel gevallen samen. Zo is het aandeel huiseigenaren dat een houtkachel gebruikt of vaker gaat gebruiken hoger dan het aandeel huurders.

GEVOLGEN ENERGIECRISIS

Daarnaast ervaren huurders en lager opgeleiden meer negatieve gevolgen van de energiecrisis. Zij zien natuur, milieu en klimaat als een minder belangrijke reden om te verduurzamen en zijn minder bezig met het verduurzamen van hun huis. Ouderen (65+) leven vaker in een al verduurzaamd huis, ook vinden zij geld een minder belangrijke reden voor verduurzaming en ervaren zij minder negatieve gevolgen van de energiecrisis dan jongeren.

In totaal hebben 3.425 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Van hen is 47 procent hoog opgeleid, 43 procent heeft een middelbare opleiding en 10 procent is lager opgeleid.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie