Dijkgraaf Marijn Ornstein.
Dijkgraaf Marijn Ornstein. Fotografie Evert van de Worp

Marijn Ornstein nieuwe dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe

26 maart 2021 om 17:00 Natuur en milieu

PUTTEN/ARNHEM Marijn Ornstein is vrijdag geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe door de Gelderse Commissaris van de Koning John Berends. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur in het provinciehuis in Arnhem. Ornstein is benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar.

Loco-dijkgraaf Frans ter Maten droeg de voorzittershamer over aan Marijn Ornstein met de woorden: ,,Ons waterschap is met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 een reis begonnen met als bestemming een klimaatrobuust en klimaatbestendig Nederland in 2050. Op die weg daarnaar toe werken we samen met onze inwoners aan klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Beweging met als motto: ‘Bestemming volgt klimaat’.”

SLEUTELROL ,,We zijn verplicht aan toekomstige generaties om met oplossingen te komen voor het klimaatprobleem’’, zei Marijn Ormstein tijdens haar installatie. ,,Water, en daarmee het waterschap, speelt daarin een onmiskenbare sleutelrol. Daarom moet water verweven zijn in ieder plan wat raakt aan ruimtelijke ordening. Daar ligt een belangrijke taak voor het waterschap. Het is mijn overtuiging dat Waterschap Vallei en Veluwe door zijn innovatiekracht toonaangevend is bij het oplossen van klimaatgerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Ik kijk er dan ook erg naar uit om dit waterschap de toekomst in te leiden, voor huidige en toekomstige generaties.”

JEUGDBESTUURDER Na de beëdiging namen ook Eric Baron Mackay, voorzitter van de vertrouwenscommissie, Gerard van den Brandhof, namens het algemeen bestuur, en jeugdbestuurder Wilhelmine Rambonnet het woord. Rambonnet gaf de net geïnstalleerde dijkgraaf een boodschap mee: ,,Ik zou de dijkgraaf willen vragen om jongeren vaker een rol te geven om inwoners meer waterbewust te maken. Als je jongeren bereikt, beïnvloeden zij meteen andere jongeren in hun omgeving en ook hun ouders.’’ In reactie hierop vroeg Ornstein of Wilhelmine Rambonnet haar persoonlijke adviseur wil zijn op dit vraagstuk.

SCHIPHOL Marijn Ornstein was werkzaam bij Royal Schiphol Group, waar ze verantwoordelijk was voor de fysieke veiligheid, waaronder het brandweerkorps van de luchthaven. Van 2011 tot 2016 ontwikkelde zij het duurzaamheidsbeleid voor Schiphol. Daarnaast was ze voorzitter van het bestuur van VVD Amsterdam en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Pantar, de sociale werkvoorziening in Amsterdam. 

In de periode tussen 2006 en 2014 was ze lid van de gemeenteraad in Amsterdam en van 2010 tot 2014 was ze voorzitter van het presidium en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Amsterdam. Ornstein begon haar carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

OMTREK 273 KILOMETER Marijn Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op, die in december afscheid nam als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het waterschap.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe beslaat 245.644 hectare, met een totale omtrek van 273 kilometer. Er wonen 1,1 miljoen inwoners in het gebied. De primaire en regionale keringen van het waterschap hebben in totaal een lengte van bijna 250 kilometer.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie