Alle partijen zijn het eens wat woningbouw in Putten Zuid betreft.
Alle partijen zijn het eens wat woningbouw in Putten Zuid betreft. Donkersgoed Multimedia

Veel weerstand tegen woningbouw in gebied Husselerveld

28 januari 2020 om 07:58 Nieuwbouw

PUTTEN De plannen voor woningbouw in Putten Zuid moeten met de grootste voortvarendheid ter hand worden genomen. Daarover zijn alle partijen in de Puttense gemeenteraad het eens. CDA en Gemeentebelangen zijn daarnaast pertinent tegen het ontwikkelen van plannen voor woningbouw in het gebied Husselerveld/Putterbrink. De drie collegepartijen nemen daarover een definitief standpunt in tijdens de raadsvergadering.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de bespreking van het voorstel van het college om voor ieder gebied 150.000 euro als voorbereidingskrediet voor woningbouw beschikbaar te stellen.

LOCATIE Het grootste probleem voor woningbouw in Putten Zuid lijkt het vinden van een locatie voor het verplaatsen van de twee bedrijven van de familie Van Deuveren. Naast locaties die door de familie zelf zijn aangedragen heeft het college twee locaties onderzocht. Dit alles heeft, zo zegt wethouder Roelof Koekkoek, niet tot het gewenste resultaat geleid. Het valt niet mee om een geschikte locatie te vinden, maar alle partijen vinden wel dat het zoeken van zo'n locatie de grootste spoed vereist.

Tegen woningbouw in het gebied Husselerveld bestaan grote bezwaren bij zowel bewoners als bij het Waterschap Vallei & Veluwe, het Puttens Historisch Genootschap en de Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten. Bewoonster Els van Ginkel zegt ruim duizend steunbetuigingen te hebben ontvangen tegen woningbouw in Husselerveld. De gemeente heeft hier twee stukken grond aangekocht voor woningbouw in dit gebied. Maar Van Ginkel en haar medebewoners vinden dat het eeuwenoude landschap moet worden bewaard. Een gebied waar de eeuwenoude kenmerken van de Veluwe nog terug zijn te vinden en reeën en hazen lopen. En een gebied waar bewoners van omliggende wijken wandelen, waar honden worden uitgelaten en een fiets- en wandelroute is van en naar het centrum.

De oproep van Van Ginkel is te bouwen in Putten Zuid en het gebied waar inwoners een frisse neus kunnen halen ongemoeid te laten. Gerard van den Brandhof van het Waterschap ziet de waterhuishouding in het gebied rond de Husselsesteeg verder in gevaar komen, waar dit al hard is achteruit gegaan door activiteiten die de gemeente in het gebied heeft ontplooid, zoals de aanleg van de begraafplaats.

BEDRIJF Heimen van Deuveren zegt sinds 2017 met de gemeente in gesprek te zijn over de verplaatsing van zijn bedrijf en van zijn broer. Dat nu toch wordt gestart met Putten Zuid zonder dat een nieuwe locatie is gevonden, komt voor hem toch uit de lucht vallen. Hij wil graag een actievere rol van de gemeente als het gaat om het vinden van een locatie voor de verplaatsing van beide bedrijven. ,,Anders is het risico groot dat wij als bedrijven worden uitgerookt."

Aart van Dusschoten, voorzitter van Natuur- en Milieubescherming Putten zegt akkoord te gaan met bouwen in Putten Zuid. Maar het voorstel voor Husselerveld mag niet rekenen op sympathie van zijn organisatie. Mede omdat hiermee een leefgebied voor veel dieren, zoals de das, wordt ingeperkt. De groene buffer wil hij in stand zien gehouden. Ook Gerrit Buter van het Puttens Historisch Genootschap sluit zich hierbij aan. Het gaat om een uniek gebied dat verder alleen in Hell en Gerven nog te vinden is, met veel beschermde dieren.

VOORTVARENDHEID Gertine van Elsenaar (CDA) wil dat Putten Zuid voortvarend wordt opgepakt. Maar door Husselerveld moet wat haar betreft een streep worden gezet. Dat geldt ook voor Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen): ,,Er is voor ons maar één locatie en dat is Putten Zuid. Aan postzegelplannetjes hebben wij geen behoefte." Hij vindt dat volledig moet worden ingezet op Putten Zuid, waarbij ook de sportvelden moeten worden betrokken.

Evert van Rijn (SGP) denkt dat Putten Zuid de meeste kans van slagen heeft. Hij denkt dat het Husselerveld van grote landschappelijke waarde is en het de vraag is of die waarde moet worden opgegeven. Maar een definitief 'nee' wil hij tegen dat gebied nog niet zeggen. Ook Herman Luitjes (Wij Putten) kiest voor meer snelheid als het gaat om Putten Zuid en wil desnoods dat het college dwingend opleggen. Naast de landschappelijke waarden in het gebied Husselerveld ziet hij daar ook wel stukjes grond waar die waarde ter discussie kan worden gesteld.

BELANG Voor hem is van belang dat de raad, na de onderzoeken, 'ja' of 'nee' tegen de genoemde locaties kan zeggen. Die garantie krijgt hij van wethouder Koekkoek. Luitjes vindt het wel vreemd dat Gemeentebelangen doet of Husselerveld uit de lucht komt vallen, terwijl dat tijdens vier sessies – weliswaar achter gesloten deuren – wel is aangegeven als één van de in totaal elf onderzochte locaties. Hoogendijk zegt daarom niet meer mee te willen werken aan deze besloten bijeenkomsten, omdat hij niet wenst daarop achteraf te worden afgerekend.

Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) is bereid extra geld voor Putten Zuid uit te trekken, mede als dit tot een verplaatsing van de beide bedrijven kan leiden. Het gebied Husselerveld ziet hij het liefst pas in beeld komen na vaststelling van de woonvisie.

WETHOUDER Dat laatste ziet wethouder Koekkoek niet als een zaak die met elkaar te maken heeft. In de woonvisie wordt vastgelegd welke soorten woningen moeten worden gebouwd. Het aanwijzen van locaties staat daar los van. Het college kiest voor beide locaties om niet op één paard te hoeven wedden. De voorrang voor Putten Zuid wil hij zeker zien te honoreren. Maar meer geld betekent niet automatisch dat onderzoeken sneller kunnen worden uitgevoerd.

Of een versnelling van Putten Zuid haalbaar is, laat Koekkoek onderzoeken voor de gemeenteraad een definitief besluit neemt. Tot die tijd houden de drie collegepartijen hun kruit droog om hun uiteindelijk standpunt te bepalen.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie