Door voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt een kind op jonge leeftijd in een uitdagende omgeving gestimuleerd om te spelen, leren en ontdekken.
Door voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt een kind op jonge leeftijd in een uitdagende omgeving gestimuleerd om te spelen, leren en ontdekken. Wendy

Peuteropvangregeling verruimd; veel kinderen in Putten maken geen gebruik van VVE-indicatie

31 mei 2021 om 14:00 Onderwijs

PUTTEN De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het beleidsplan ‘Jong Leren en Samen Werken’ waarin de uitgangspunten worden opgenomen dat peuters van statushouders standaard een indicatie krijgen voor voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) en een verruiming van de gemeentelijke peuteropvangregeling van 6,5 naar 8 uur.

Dit nieuwe beleid zal, als het aan het college ligt, ingaan per 1 augustus 2021. De commissieleden voor samenleving bespraken afgelopen dinsdag dit beleidsstuk. 

Door voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt een kind op jonge leeftijd in een uitdagende omgeving gestimuleerd om te spelen, leren en ontdekken. Dit alles om onderwijsachterstand te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Door het invoeren van dit beleid worden problemen zoveel mogelijk voorkomen of laagdrempelig opgelost. Peuteropvang bereidt peuters voor op de basisschool en stimuleert de ontwikkeling van de peuters. Voorschoolse educatie is voor peuters waarbij het consultatiebureau constateert dat er sprake is van een risico op een onderwijsachterstand. Een peuter krijgt dan een VVE-indicatie. Dit betekent dat extra aanbod nodig is om deze peuter op 4-jarige leeftijd zonder, of met een zo klein mogelijke achterstand, te laten starten in het basisonderwijs. 

VERBETEREN Teun-Jan van Ooijen van de ChristenUnie is ,,blij dat gemeente zo vroeg wil inzetten om uitval bij de jeugd te voorkomen.” Annemarie van de Brug (CDA) geeft aan: ,,Voorkomen is beter dan genezen. Goed om eerder in te haken en zo problemen in de toekomst te voorkomen. Ik zie alleen wel dat er in Putten veel kinderen zijn die een VVE-indicatie hebben, maar toch niet meedoen. Hoe kunnen we dat verbeteren?”

PEUTERMONITOR Wethouder Koops reageert: ,,Onderwijs, kinderopvang en consultatiebureau zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van dit beleid. Het is dus integraal opgepakt. We hebben rekening gehouden met de problematiek die er is en gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben gezien worden. We doen ook ons best om de ouders enthousiasmeren voor het VVE-programma wat naar 16 uur is gegaan. Ook ik vind het opvallend dat we maar vijftig procent van de peuters met een VVE-indicatie bereiken. Ik vraag me ook af hoe dat komt. Zit het in de cultuur of in het Puttense DNA? Ik weet het niet. We bieden het aan en vinden het jammer als er geen gebruik van wordt gemaakt. We willen heel graag zoveel mogelijk peuters helpen, maar het besluit ligt bij de ouders.” Een ambtenaar vult aan dat het consultatiebureau wel altijd telefonisch contact zoekt als er een VVE-indicatie is afgegeven. ,,Er wordt gevraagd waarom ouders geen gebruikmaken van de regelingen. Ook wordt er dan nogmaals op alle voorzieningen gewezen. In de toekomst gaan we werken met de peutermonitor en we hopen dat we van daaruit meer duidelijkheid krijgen waarom kinderen niet komen. We zien nu al dat bepaalde wijken eerder gebruikmaken van de mogelijkheden dan andere wijken. Met de peutermonitor hopen we hier meer inzicht in te krijgen.”

PLEEGKINDEREN Van Ooijen vraagt zich af of het landelijk beeld ook is dat peuters met een indicatie hetzelfde betalen als kinderen zonder indicatie. Koops geeft aan: ,,Nee, dat is de luxe die wij hebben. Wij kunnen dat betalen uit de middelen die we vanuit onderwijsachterstanden krijgen. La Roi van Wij Putten vraagt of er nog een regeling voor pleeggezinnen aan het beleid kan worden toegevoegd. ,,Pleegouders zijn vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor pleegkinderen en wij vinden dat de rekening hiervoor niet bij de pleegouders mag worden neergelegd. Ik ga hiervoor een amendement voorbereiden.” Wethouder Koops geeft het signaal af dat hij hier graag aan mee wil werken. 

Het beleidsstuk en het in te dienen amendement worden donderdag 10 juni nogmaals door de gemeenteraad besproken en daarna wordt er een besluit genomen.

De commissie Samenleving.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie