Mattheus Kieft maakt zich zorgen over de vervuilde grond in Krachtighuizen.
Mattheus Kieft maakt zich zorgen over de vervuilde grond in Krachtighuizen. Annemieke Westphal-Kreeftmeijer

‘Gifgrond tast ons drinkwater aan’

19 januari 2022 om 14:20 Overig

PUTTEN Volgens buurtbewoner Mattheus Kieft is er ongeveer vijftig jaar geleden veel gif in het waterwingebied van Krachtighuizen gestort. Bij het storten van het gif was het weliswaar in plastic verpakt, maar dat plastic scheurde bij het dumpen ervan.

Kieft vertelt: ,,Als 20-jarige jongen werkte ik in loondienst en ik heb toen meegeholpen bij deze stortingen. Ik kan me nog herinneren dat er enorme geuren vrij kwamen bij het storten van het gif. Veel collega’s werden er ook misselijk van. Het betrof met name afval van de plaatselijke gasfabriek. Verder is hier ook asbest en andere rommel gedumpt. Het betreft ernstige bodemverontreiniging in het buurtschap Krachtighuizen. Op een aantal plaatsen is de grond hier daarom sterk verontreinigd. 

GIFBELT De belangrijkste locaties zijn aan de Oude Garderenseweg, de Bato’sweg en de voormalige vuilnisbelt op de hoek van de Oude Prinsenweg en de Voorthuizerstraat bij voormalig Chaletpark De Zeskamp. De chalets staan daar gewoon op een gifbelt. Het is bizar dat hier ooit een vergunning voor is afgegeven. Bij het aanleggen van een nieuwe waterleiding door het waterbedrijf Vitens kwam er in de jaren negentig weer veel rommel tevoorschijn en op sommige plekken was de grond zo vervuild dat het waterbedrijf besloot om de leiding boven de grond te laten lopen.”

NATUURRRAMP Volgens Kieft is het een kwestie van tijd en gaat het gif langzaam naar het grondwater toe. ,,We moeten stoppen met onze kop in het zand te steken. Dit kan een natuurramp worden. De laatste jaren zijn er in mijn omgeving veel mensen geweest die kanker kregen en een aantal daarvan zijn inmiddels overleden. Mijn vermoeden is dat de gifgrond hiervan weleens de oorzaak zou kunnen zijn. Dit moet voor eens en voor altijd opgelost worden. Ik heb contact gezocht met buurtbewoner Ben de Looze en we zijn hierin samen opgetrokken. We hebben samen de brieven geschreven en de e-mails verstuurd. Ook is Ben bij alle gesprekken aanwezig geweest. Zo hebben we meerdere keren onze zorgen geuit bij de gemeente en zijn toen ook uitgenodigd om het verhaal te vertellen. Na het aanhoren van mijn verhaal was de conclusie dat er niet voldoende financiële middelen waren om de boel te saneren. Na mijn gesprek met de gemeente hebben we ook contact gezocht met de Omgevingsdienst Noord-Veluwe, het ministerie van infrastructuur en waterstaat en de provincie Gelderland. Immers, een groot deel van Putten en Ermelo drinkt dit water. Het is een kwestie van tijd en dan is het onomkeerbaar.”

OPLOSSING Kieft vervolgt: ,,Ik ben zeer teleurgesteld dat de gemeente Putten hier niets aan wil doen, terwijl ze wel met bakken geld gooien om pleinen en het gemeentehuis te renoveren. Onderzoek wordt niet gedaan, omdat ze de uitslag toch wel weten. Ik maak me hier grote zorgen over. Elke ochtend loop ik er langs en elke dag voel ik me er rot over. Het knaagt aan mijn geweten en ik wil dit voor eens en voor altijd opgelost hebben. Mijn uiteindelijke wens is om de verontreiniging weg te halen, zodat de inwoners zorgeloos in Krachtighuizen kunnen blijven wonen.”

GEMEENTE PUTTEN Volgens Menno Everts, woordvoerder van de gemeente Putten, betreft dit een ingewikkelde kwestie over een belangrijk thema. ,,Hier zijn meerdere overheden bij betrokken en de gemeente Putten is eigenaar van de grond.” De reactie van het college van burgemeester en wethouders luidt als volgt: ,,Grondwater is één van de belangrijkste bronnen voor ons drinkwater. De brief waarin de heer Kieft drie jaar geleden zijn zorgen uitte, hebben wij daarom uiterst serieus opgevat. Omdat er meerdere overheden en organisaties betrokken zijn bij het beschermen van ons grondwater, hebben wij de zorgen die de heer Kieft bij ons uitte gedeeld met de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (samenwerkingsverband van gemeenten), met het waterbedrijf Vitens en met de provincie Gelderland. De provincie is in deze het bevoegd gezag.”

,,Concreet hebben wij in de afgelopen jaren wel degelijk stappen ondernomen. Zo heeft de Omgevingsdienst, op ons verzoek, de kwaliteit van het grondwater onderzocht. De Omgevingsdienst heeft de uitkomsten besproken met de provincie Gelderland (het bevoegd gezag) om te laten beoordelen of vervolgonderzoek nodig zou zijn. Het onderzoek, dat op verzoek van de gemeente is uitgevoerd, wijst uit dat de kwaliteit van het grondwater niet is beïnvloed door de aanwezigheid van de voormalige stortplaats aan de Bato’sweg. Dit is in lijn met de uitkomsten van de stelselmatige toetsingen op basis van landelijk en provinciaal beleid. Ook uit deze toetsen kwamen geen verontrustende signalen naar voren. Wij hebben de uitkomsten van de onderzoeken steeds gedeeld met de heer Kieft. Ook hebben wij hem in contact gebracht met het waterbedrijf Vitens. Dit alles speelde in 2018/2019. De afgelopen jaren heeft de heer Kieft geen contact meer met ons opgenomen. Ondertussen houden wij de vinger aan de pols, want als gemeente achten wij de kwaliteit van ons grondwater van groot belang. Om die reden gaan wij bijvoorbeeld na of de wijze van monitoring van de voormalige stortlocatie nog verbeterd kan worden. Dit in samenwerking met de Omgevingsdienst”, besluit het college.

Door: Annemieke Westphal-Kreeftmeijer

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie