Blij nemen de leden van de ChristenUnie hun oorkonde in ontvangst.
Blij nemen de leden van de ChristenUnie hun oorkonde in ontvangst. Annemieke Westphal-Kreeftmeijer

ChristenUnie heeft het best leesbare verkiezingsprogramma

7 maart 2022 om 17:11 Overig

PUTTEN ChristenUnie Putten heeft de leesbaarheidsverkiezing, georganiseerd door Bibliotheek Noordwest Veluwe, gewonnen. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart werden vijf politieke partijen in de gemeente Putten beoordeeld op de leesbaarheid van hun verkiezingsprogramma. Zo werd het programma van Wij Putten, de ChristenUnie, het CDA, Gemeentebelangen en de SGP onder de loep genomen.

Over een aantal dagen mogen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder stemmen. Maar wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen? Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om te begrijpen waar een politieke partij nu precies voor staat. Moeilijke woorden, vaktermen of ingewikkelde zinnen. Tijdens de beoordeling van alle verkiezingsprogramma’s is hier extra op gelet.

CHRISTENUNIE ALS WINNAAR De Bibliotheek heeft samen met journalist Annemieke Westphal alle verkiezingsprogramma’s beoordeeld op vormgeving, woordkeuze en begrijpelijkheid. Hierbij is gelet op duidelijke lettertypes, foto’s en kleurgebruik, maar ook op taalgebruik. De inhoud en de standpunten zijn niet beoordeeld, want de Bibliotheek is onpartijdig. De ChristenUnie heeft veel aandacht besteed aan de vormgeving van het verkiezingsprogramma. Er is gekozen voor korte alinea’s, duidelijke titels en bijpassende foto’s. De tekst is afgewisseld met opsommingen van hun standpunten. Kortom, een leesbaar verkiezingsprogramma voor alle Puttenaren.

BEVINDINGEN In de vijf verkiezingsprogramma’s waren veel verschillen te vinden. Zo hebben het CDA Putten en Gemeentebelangen gekozen voor een verkiezingsprogramma zonder foto’s of begeleidende plaatjes. De SGP, ChristenUnie en Wij Putten hebben meer aandacht besteedt aan de opmaak van hun verkiezingsprogramma. Alle drie de programma’s zijn voorzien van beeldende foto’s en dat leest prettig weg. Helaas geldt voor alle partijen dat er wel wat jargon en soms wel erg lange zinnen worden gebruikt en daar valt wel wat winst te behalen. Ook opvallend was dat in geen enkel verkiezingsprogramma de volledige contactgegevens waren opgenomen. Alleen bij de SGP was er een websiteadres te vinden en bij Wij Putten werd ergens een emailadres genoemd.

Afgelopen donderdag werd de prijs uitgereikt aan TeunJan van Ooijen, de lijsstrekker van de ChristenUnie. Hij was blij met de winst en gaf aan: ,,Wij hebben er wel goed over nagedacht, maar het is niet eenvoudig om helemaal geen jargon te gebruiken. We hebben inmiddels wel een verkort verkiezingsprogramma in eenvoudige taal op onze website www.putten.christenunie.nl geplaatst. Het is een uitdaging om over vier jaar een nog duidelijker verkiezingsprogramma samen te stellen.”

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Op www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl kunnen inwoners van Putten bijna alle verkiezingsprogramma’s vinden van de deelnemende politieke partijen. Hier is ook de verkiezingskrant in gewone taal te downloaden. In deze krant staat een goede uitleg over stemmen, hoe het werkt en hoe je besluit wat je gaat stemmen.

Annemieke Westphal-Kreefmeijer

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie