Kim Ligtermoet en Kelvin van den Broek en hun collega buurtsportcoaches vieren dat Actief Putten tien jaar bestaat.
Kim Ligtermoet en Kelvin van den Broek en hun collega buurtsportcoaches vieren dat Actief Putten tien jaar bestaat. Foto: Marco Jansen

Actief Putten bestaat 10 jaar; Sport als middel om mee te doen

Overig

PUTTEN Dit jaar zijn de buurtsportcoaches tien jaar actief in Putten. Eerst onder de naam JongPutten, maar omdat het bredere beweegaanbod de lading niet meer dekte, is in september 2021 de naam veranderd in Actief Putten. ,,Ons doel is in principe om iedere inwoner in beweging te krijgen, van 0 tot 100 jaar.”

Ze begonnen met z’n drieën, maar inmiddels bestaat Actief Putten uit een team van zeven buurtsportcoaches. Teamcoördinator Kelvin van den Broek (33) uit Putten is er vrijwel vanaf het begin bij. Op 1 augustus 2012 is hij gestart, een halfjaar nadat JongPutten was begonnen. „Van de 150 aanmeldingen was ik ‘een goede tweede’, en toen het team werd uitgebreid, kon ik aansluiten. Dat ik uit Putten kom was voor de gemeente een pre.”

Drie jaar bestond het team uit Lisette van de Kieft, Tom Dokter en Van den Broek. Hun opdracht was het bewegingsonderwijs op de basisscholen een kwaliteitsimpuls geven. „Leraren die voor de klas stonden en gymles gaven, kwamen niet verder dan een lesje trefbal. Wij hebben bijna allemaal een Calo-achtergrond, een lerarenopleiding bewegingsonderwijs. Tom en ik gaven letterlijk les aan alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van de Puttense basisscholen. Dat waren per persoon 800 leerlingen. Sinds wij begonnen is de effectieve gymlestijd met tien minuten toegenomen. Ook hebben we elf leerlijnen geïntroduceerd. We hebben onder andere springen, balanceren, mikken en zwaaien toegevoegd. We deden tikspelen en bewegen op muziek. We kregen complimenten vanuit Groevenbeek Ermelo, dat ze de leerlingen uit Putten er zo uit konden halen, omdat ze een aanzienlijk beter beweegniveau hadden.”

NASCHOOLS AANBOD Ook moesten de buurtsportcoaches zorgen voor meer naschools sportaanbod. „Iedere week stonden wij twee middagen bij sportverenigingen of op een veldje in de wijk. Jaarlijks hadden we ongeveer 2.500 deelnemers aan activiteiten. Dit deden we samen met sportverenigingen. Kinderen stroomden voorheen uit naar voetbal of korfbal, maar nu is de oriëntatie veel breder; kinderen gaan basketballen of tafeltennissen en doen dat nog steeds. Het werkt goed in Putten omdat we de kinderen na de gymles flyers meegeven van activiteiten.”

STRAATLENGTE VOORSPRONG Ook is verenigingsondersteuning opgezet. Van de Kieft had een adviserende rol bij het beantwoorden van hulpvragen van sportclubs die op zoek waren naar vrijwilligers of nieuwe leden. In het sportcafé kwamen gastsprekers en kon men in discussie gaan over actuele thema’s zoals omgaan met alcoholverbod voor minderjarigen. In 2017 zijn de buurtsportcoaches coördinatoren geworden van de Open Club Subsidie. „De gemeente vraagt maatschappelijke deelname van de verenigingen en daarvoor krijgen ze subsidie, zoals voor deelname aan de Nationale Sportweek, de Koningsspelen, het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het opstellen van gedragsregels. Voor sportstimulering zijn derdejaars leerlingen van Groevenbeek Putten verplicht twee keer per jaar te sporten bij een vereniging en clubs zetten hiervoor de deuren open. We lopen qua verenigingsondersteuning in Putten een straatlengte voor op andere gemeenten in Gelderland.”

JOGG CAMPAGNES In 2013 heeft de gemeente gekozen voor het landelijke JOGG gezondheidsbeleid, dat wordt uitgevoerd door een JOGG-regisseur, aanvankelijk was dat Van de Kieft en sinds september 2019 zet Kim Ligtermoet (36) uit Putten zich hiervoor in. JOGG (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) is een aanpak waarbij ‘gezonde keuzes’ worden aangeboden en het bewegen wordt ook gestimuleerd. „Media gebruik (telefoon en tablet) door de jeugd wordt ontmoedigd en buitenspelen wordt gestimuleerd. Met zeven gemeentes op de Noord-Veluwe bedenken we campagnes die we per gemeente lokaal inzetten. Een sterke campagne was de 7 dagen water Challenge, waarbij schoolklassen, bedrijven en sportteams uitgedaagd werden zeven dagen water te drinken. Voor kinderen van groep 5 en 6 is de Slaap lekker campagne om op tijd naar bed te gaan. Deze campagne is ook gericht op hun ouders.”

Ligtermoet is ook de verbinder met scholen als het gaat om de Gezonde School, waarbij scholen groente en fruit als tussendoortje stimuleren en opnemen in hun beleid en zij maakt verbinding met de Gezondere Sportkantine door de werkwijze Teamfit. „Hier kijken we met verenigingen naar toevoegingen van gezondere keuzes aan het bestaande aanbod, zoals kleinere porties snoep of popcorn naast chips of geen alcohol voor 14.00 uur ’s middags en niet roken op het sportpark.” 

Fit4Joy is leefstijl interventie voor kinderen van 8 tot 12 jaar met overgewicht die spelenderwijs aan de slag gaan met hun gezondheid. Ze sporten twee keer in de week, afgewisseld met workshops en coaching door kindercoaches. Dit programma duurt veertig weken loopt het hele schooljaar. Het is een breed gedragen project in samenwerking met diverse partijen, waaronder een fysiotherapeut en diëtist. Als JOGG-regisseur heb ik een signalerende functie, ouders melden zelf hun kind aan.”

VERBREDEN Alle activiteiten die destijds werden opgezet, bestaan nog steeds. Maar was sport voorheen een doel, nu wordt sport als middel ingezet. Van den Broek: „We verbreden ons terrein naar het sociaal domein. Een mooi project is ‘Bewegen werkt’. We laten mensen meedoen in de samenleving door te bewegen. Deze mensen hebben geen betaalde baan, maar wel een bijstandsuitkering. Dit zijn volwassenen die doorstromen naar vrijwilligerswerk, stage of zelfs een betaalde baan. Het project is gestart door de gemeente die deze mensen aandroeg vanuit hun database. Maar inmiddels zou iedere volwassene er aan mee kunnen doen, ook ter bestrijding van eenzaamheid.” Ligtermoet: „Een succesverhaal is van een deelnemer die anderhalf jaar bij mij heeft bewogen en nu parttime op een basisschool werkt als conciërge. Zo wordt sport als middel ingezet bij maatschappelijke kwesties.”

Actief Putten is sinds kort aangesloten bij ‘Putten voor elkaar’. ,,Deze brede welzijnsorganisatie bestaat verder uit Welzijn Putten, Jeugd-Punt Putten en Stimenz. We werken samen om de inwoners beter te bedienen.” Actief Putten is kartrekker van het lokale Sportakkoord, waarmee plaatselijke initiatieven worden gerealiseerd. „Voorbeeld is het Nijntje Beweegplein, gericht op jonge kinderen hun ouders, uitgevoerd door Orion. De app Socie is geïnitieerd door de Puttense Sport Federatie, waarmee verenigingen onderling kunnen communiceren en zo met korte lijntjes samenwerken.”

Om het 10-jarig jubileum te vieren is er een kleurplatenactie voor Puttense basisschoolkinderen. Kleurplaten kunnen tot en met 22 september worden ingeleverd in Stroud. De winnaars krijgen een sportpakket van Actief Putten.

Zie voor het complete aanbod van activiteiten: www.actiefputten.nl.

Marco Jansen

Kim Ligtermoet en Kelvin van den Broek en hun collega buurtsportcoaches vieren dat Actief Putten tien jaar bestaat.
advertentie
advertentie
Afbeelding
Kerstbomenwandeling voor jong en oud op Landgoed Schovenhorst in Putten 7 uur geleden
Afbeelding
Provincie Gelderland pakt Oude Rijksweg in Putten aan 9 uur geleden
Afbeelding
Deze banen zijn moeilijk te vinden: uitvaartmedewerkers, dierenverzorgers en instellingskoks 12 uur geleden
Afbeelding
Meer mensen hebben een slimme thermostaat om geld te besparen 14 uur geleden
Afbeelding
Trainer Ruud Willemsen onverwacht weg bij Korfbalvereniging De Meeuwen in Putten 30 nov, 12:53
Afbeelding
CBS: autohandelaren zien inkomsten met bijna kwart stijgen 30 nov, 08:00
Afbeelding
Mbo’ers voelen zich ondergewaardeerd in salaris 30 nov, 07:00