Afbeelding
Gemeente Putten

Fontanusplein 1: Samen koers bepalen

Politiek

PUTTEN Spandoeken, protest, handtekeningen, petities, media-aandacht. Het onderwerp tijdelijke woningen voor spoedzoekende Puttenaren hield de gemoederen flink bezig. Heel begrijpelijk; het raakt onze directe woon- en leefomgeving.

Voor wie de uitkomst niet heeft meegekregen: tegen de ene plek zei de raad ‘ja’, tegen de andere plek zei de raad nu ‘nee’. Hoewel de één blij is met deze beslissing en de ander niet, vloeit er ook iets moois uit voort. Onze eigen jongeren startten een actiegroep, omdat zij in Putten willen blijven wonen. Dat getuigt van een warme band met ons dorp. Ook ben ik blij met buurtbewoners die mee willen denken over de uitvoering van tijdelijke woningen.

INVLOED Dit soort zaken raken de essentie van de Omgevingswet die volgend jaar ingaat. U krijgt met de Omgevingswet namelijk meer invloed op de toekomstige ontwikkeling van alles wat u ziet, voelt en ruikt in uw woon- en leefomgeving. Deze nieuwe wet bundelt bovendien tal van andere wetten en moet het ons allemaal makkelijker maken.

PUTTEN 2040 Momenteel bereiden wij de Omgevingsvisie Putten 2040 voor; misschien wel hét belangrijkste onderdeel van de nieuwe wet. Want de Omgevingsvisie gaat op hoofdlijnen onze mogelijkheden bepalen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen. Ook een gezond en veilig leefklimaat gaat onderdeel uitmaken van deze visie. Een visie die bovendien als ‘kapstok’ gaat fungeren voor nieuwe initiatieven van uw kant.

Bij wijze van voorwerk heeft de gemeente een eerste inventarisatie gemaakt van de belangrijkste trends, ambities en opgaven voor Putten. Wij zijn hierover in gesprek met de gemeenteraad, maar zijn ook heel benieuwd of u zich erin herkent. Volgende week leest u op de gemeentepagina’s in deze krant hoe u kunt bijdragen.

SAMEN Als gemeente kunnen en willen wij de koers voor de komende decennia niet alleen bepalen. Dit doen wij met elkaar: gemeente, inwoners en ondernemers. De discussie over tijdelijk wonen bevestigde mijn opvatting in deze. De uiteenlopende meningen hebben overigens één ding gemeenschappelijk: jong en oud willen maar al te graag (blijven) wonen in een groen en vitaal Putten. Nu en in 2040. De tijdelijke woningen bij de Bijsterenseweg zijn dan alweer weg. Hoe ons dorp er verder wel uitziet?

Ik nodig u alvast uit om volgende week mee te denken.

Ewoud ‘t Jong, wethouder

advertentie
advertentie
Afbeelding
Enquête Wij Putten in de wijk ’t Veld: Zorgen om energielasten 4 okt, 09:43
Afbeelding
Einde negatief zwemadvies Strand Horst Zuid en Strand Nulde Noord 4 okt, 09:00
Afbeelding
Tweekoppige schildpad uit Putten is Dier van het Jaar 4 okt, 08:52
Afbeelding
SDC Putten verliest van tiental HBOK 3 okt, 14:24
Afbeelding
Ziekenhuis St Jansdal zoekt nieuwe leden cliëntenraad 29 sep, 10:44
Afbeelding
Grondwaterstanden in Gelderland nog laag ondanks regen van afgelopen weken 29 sep, 08:00
Afbeelding
Grondlegger van Open Doors Anne van der Bijl overleden in zijn woonplaats Harderwijk 28 sep, 15:26