De kadernota van de gemeente Putten is sluitend.
De kadernota van de gemeente Putten is sluitend. © Tim van Donkersgoed

Kadernota gemeente Putten sluitend, wel geld lenen om alle ambities uit te voeren

25 mei 2023 om 13:11 Politiek

PUTTEN De kadernota van de gemeente Putten is sluitend. Maar door het gebrek aan voldoende financiële middelen om alle ambities uit te voeren wil het college van burgemeester en wethouders wel geld lenen om deze ook uit te kunnen voeren. Ondanks dat de rente stijgt.

De ambities betreffen onder meer de bouw van een nieuwe binnensportaccommodatie, de vervanging van het gebouw van het christelijke college Groevenbeek, de aanleg van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen en de ontsluitingsweg voor deze wijk. In de kadernota geeft het college aan een degelijk financieel beleid te willen voeren.

SALDO

De verwachting is dat Putten vanaf 2026 extra geld uit het gemeentefonds ontvangt. ,,De herijking van het gemeentefonds heeft voor onze gemeente gelukkig goed uitgepakt”, zo wordt gesteld. De verwachting is dat de komende jaren met een positief saldo kan worden afgesloten. Al loopt dat bedrag wel af van ruim 3,4 miljoen naar 161.000 euro.

In de kadernota is een bedrag van 135.000 euro opgenomen dat het college verwacht nog van het Rijk te ontvangen over 2022 gezien de uitzonderlijke prijsstijgingen in dat jaar. De definitieve bijdrage wordt binnenkort bekend.

FOCUS

De focus wat betreft woningbouw ligt naast Halvinkhuizen op de Bosrande en de Ambachtstraat. Hiermee kan tot 2030 aan de woningbehoefte worden voldaan. Aangegeven wordt wel dat de ontwikkeling van de Ambachtstraat nog niet zo ver is gevorderd dat er op korte termijn daadwerkelijk kan worden gebouwd. Streven is nog dit jaar een strategie op te stellen voor de ontwikkelingen van dit gebied en een visie in samenhang met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Henslare.

Het college wil overbodige fietspaaltjes gaan verwijderen. Er heeft een inventarisatie plaats gevonden op basis waarvan is besloten welke paaltjes en/of hekjes kunnen worden verwijderd. Het overige deel van de locaties wordt veiliger gemaakt door bijvoorbeeld het vervangen van stalen palen door flexibele rood-witte fietspaaltjes en het aanbrengen van wegmarkeringen.

BORDEN

Uit de inventarisatie blijkt dat ook een deel van de verkeersborden kan verdwijnen. Het college wil hiervoor een pilot starten in de buurtschappen Koudhoorn en Krachtighuizen. Met het verwijderen van de overbodige paaltjes en borden is een kostenpost voor de gemeente gemoeid van 120.000 euro.

In 2024 wil het college een visie ontwikkelen voor de herinrichting van de Achterstraat en Molenstraat. De wegen zijn toe aan een herinrichting. Het verkeerscirculatieplan voorziet in een dubbele rijrichting maar daar voldoet de inrichting van de wegen nog niet aan. Het college wil ook een betere ontsluiting realiseren vanaf de parkeerplaats Gervenhof naar het kernwinkelgebied. Omdat de komende jaren er nog diverse bouwwerkzaamheden plaats vinden wordt het verantwoord gevonden pas komend jaar met de ontwikkeling van de benodigde visie aan de slag te gaan.

Streven is verder het milieubeleid te actualiseren. Het gaat om zowel bodem, geluid als externe veiligheid. Er wordt niet verwacht dat hiervoor aanvullend budget nodig is.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie