Fietsen over een verhard fietspad.
Fietsen over een verhard fietspad. Provincie Gelderland

Gemeentebelangen Putten vraagt aandacht voor fietsers in binnenstad van Putten en hoopt op voorzieningen richting de bossen

5 juni 2023 om 10:30 Politiek

Teun Jan van Ooijen (ChristenUnie) vindt dat Putten al wel goede voorzieningen heeft zoals vanaf Nulde richting het centrum, maar dat er nog wel wat kan verbeterd als het gaat om de fietspaden richting het bos. Vooral richting de Laak, de Postweg of de Prins Hendrikweg.

PUTTEN Tijdens de behandeling van de kadernota door de Puttense raad is aandacht gevraagd voor de fiets. Voor Henk Koornneef (Gemeentebelangen) is het belangrijk dat er ruimte wordt gegeven aan de fiets in het centrum van Putten, zeker gezien de beperkte ruimte voor het parkeren van auto’s. Onder meer moet er aandacht komen voor goede parkeervoorzieningen voor fietsers.

ONTSLUITING

Wethouder Sander van Nieuwenhuizen verwijst naar het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Hierin staat al een betere ontsluiting aangegeven voor fietsers richting het station en het Husselerveld. Probleem richting het bos wat fietspaden betreft is volgens de wethouder dat de gemeentelijke inbreng stopt bij bosgebieden die particulier eigendom zijn. 

GESPREK

Dat maakt dat die veel ook onderhoudsplichtig zijn. De wethouder is echter wel bereid met particuliere eigenaren in gesprek te gaan om zo de mogelijkheden te verkennen. 

KEIZERSWOERT

De herontwikkeling van bedrijventerrein Keizerswoert kwam ook even ter sprake. De nu genoemde vijftienduizend euro is uitsluitend bestemd voor het opstellen van een plan van aanpak. Niet uitgesloten wordt dat voor de uitvoering van het plan in de toekomst meer geld is benodigd. Daar moet de raad dan over beslissen.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie