Gemeenteraad Putten 2022 - 2026.
Gemeenteraad Putten 2022 - 2026. Gemeente Putten

De gemeenteraad van Putten heeft twee plaatsvervangende raadsgriffiers benoemd

18 september 2023 om 14:44 Politiek

PUTTEN Toon Schuiling is benoemd tot eerste plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Putten. Hij legde in de raadsvergadering de daarvoor benodigde belofte af.

De raad heeft in 2021 besloten de bestuursondersteuner en de managementondersteuner aan te wijzen als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend griffier. Door ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie zijn de organisatieonderdelen en functies aangepast waardoor het wenselijk was de raad een nieuw besluit te laten nemen.

De functie van Schuiling is gewijzigd van managementondersteuner in managementadviseur. Van den Hazel had al in de raadsvergadering van 3 november 2022 de verklaring en belofte afgelegd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie