Alle speelplekken zijn bekeken voor een plan van aanpak.
Alle speelplekken zijn bekeken voor een plan van aanpak. Wijnand Kooijmans

Gemeente Putten komt met plannen voor aanpak speelruimten in diverse buurten

31 oktober 2023 om 10:16 Politiek

PUTTEN Door de gemeente Putten is een uitvoeringsplan opgesteld voor de speelruimten. Dit als uitvloeisel van het beleidsplan spelen dat eind mei door de gemeenteraad is vastgesteld. Het uitvoeringsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

Het plan is overigens niet in beton gegoten. Wanneer werk met werk kan worden gemaakt kan een renovatie van een speeltuin bijvoorbeeld een jaar naar voren worden getrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een groenrenovatie waarbij ook het groen rondom speelplekken wordt aangepakt. Bij de start van een renovatie wordt de buurt betrokken en om hun meningen en wensen gevraagd. Deze kunnen dan, indien mogelijk, worden meegenomen in de renovatie van de speelplek.

SMAAK

Door het college wordt aangegeven dat het realiseren of renoveren van speelplekken de mogelijkheid biedt tot één van de meest succesvolle vormen van participatie. Een nieuwe of betere speelplek valt bijna altijd in de smaak. Bewoners – waaronder ook kinderen – denken graag mee en voorzien de gemeente van goed advies. Deze vorm van participatie is, zo stelt het college, goed voor de relatie tussen de inwoners en de gemeente.

In de wijk Bijsteren wordt in de periode 2024-2025 de buurtplek Aaltsengoed vergroot en komen er extra speeltoestellen. De plek krijgt daarmee een belangrijke buurtfunctie. De buurtplek aan de Kelderskamp wordt omgevormd tot een sportveld met voetbalveld, basketbalcourt en een onverharde crossbaan. Het Bollengoed wordt omgevormd tot een groene plek met speelgelegenheid.

BUITEN ENG

In de Buiten Eng zijn de herinrichting van de Lupinehof en de Haverstraat al afgerond. Aan de Boekweitstraat wordt de korfbalpaal uiterlijk in 2024 weggehaald, maar blijft het voetbaldoel aanwezig. De zogenoemde blokplek aan de Klaverstraat wordt omgevormd tot een groene plek met speelmogelijkheden als daar behoefte voor bestaat bij de buurtbewoners. Aan de Tarwestraat wordt de blokplek vergroend met onder meer ook bomen om tot schaduwplekken te komen.

In het buitengebied staan de komende jaren geen werkzaamheden gepland. Na 2027 worden de speelelementen verwijderd van de blokplek aan de Oude Garderenseweg. In het centrum worden nog dit jaar pleinplakkers aangebracht om de locatie beter vindbaar te maken. Aan de Van Haersma de Withstraat wordt de buurtplek behouden, maar vindt ook onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor sporten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een geluidsarme pannakooi.

SCHADUW

In het Centrum Oost worden in de periode 2024-2025 in de blokplek aan de Burg. Heijblomhof extra bomen aangeplant voor meer schaduw. De sportplek aan de Drieseweg wordt heringericht en wordt een buurtplek. Naast een sportfunctie wordt hieraan ook een speel- en ontmoetingsfunctie toegevoegd.

In de sportplek Hoge Eng wordt de komende twee jaar een geluidsarme sportkooi aangebracht. Voor een overzicht kan worden gekeken op de website van de gemeente.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie