Afbeelding
De Puttenaer

Motie Wij Putten met betrekking tot PGB-tarieven uitgesteld

7 november 2023 om 08:15 Politiek

PUTTEN Een motie waarin Herman Luitjes (Wij Putten) vraagt de hogere PGB-tarieven voor alle betrokken partijen, op het gebied van huishoudelijke hulp en begeleiding met ingang van 16 augustus te laten ingaan, wordt de komende raadsvergadering door hem opnieuw ingediend.

Tijdens de behandeling in de begrotingsvergadering werd duidelijk dat de motie geen meerderheid zou krijgen. Voor Luitjes reden deze tijdelijk in te trekken. Dit naar aanleiding van de opmerking van Kees de Goffau (SGP) dat zijn partij te weinig tijd had gekregen om de motie inhoudelijk te beoordelen.

Duidelijk is dat de motie wordt ontraden door het college van burgemeester en wethouders. Door wethouder Jim van den Hoorn wordt aangegeven dat de Centrale Raad van Beroep terecht heeft aangegeven dat de huidige Puttense tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding te laag zijn. Het college heeft daarop het besluit genomen de hogere tarieven voor nieuwe aanvragen om een PGB met ingang van 16 augustus aan te passen.

Voor lopende contracten wil het college de verhoging doorvoeren vanaf 1 januari 2024. Anders moeten aanvragers van de contracten de Sociale Verzekeringsbank vragen om een nieuw contract. Met als gevolg dat het huidige contract direct stop wordt gezet en de hulpverleners geen enkele vergoeding meer ontvangen. Dat risico wil men de zorgontvangers niet aandoen.

Duidelijk werd dat in dit stadium de SGP de motie niet steunt. Dat geldt ook voor de fracties van CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie. Men vindt de motie te risicovol en dat het college een weldoordachte afweging heeft gemaakt.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie