Het Landal park mag niet uitbreiden
Het Landal park mag niet uitbreiden Archief BDU

Streep door extra huisjes Veluwse Hoevegaerde

28 maart 2020 om 15:00 Recreatie

PUTTEN De uitbreiding van recreatiepark Veluwse Hoevegaerde in Putten met tachtig nieuwe recreatiewoningen is van de baan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van de twee ingediende bezwaarschriften. Die waren gericht tegen het door de raad goedgekeurde bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakte.

Wijnand Kooijmans

Door het hoogste Nederlandse rechtscollege is bepaald dat het aantal recreatiewoonverblijven en stacaravans/chalets tezamen niet meer dan 164 mag bedragen. Dat is in overeenstemming met de huidige situatie. De eventuele uitbreiding van de gemeenschappelijke voorzieningen op het park kan, zo blijkt uit de uitspraak, wel doorgang vinden. Het gaat dan om een receptie, een verwarmd openluchtzwembad, een dierenweide en een aantal sportvelden.

EIGENAAR De twee indieners van de bezwaarschriften zijn beiden eigenaar van een woning op het recreatieterrein. De Veluwse Hoevegaerde Beheer is beheerder en exploitant van het terrein. De Raad van State gaat niet mee in het bezwaar dat onder de eigenaren van de recreatiewoningen onvoldoende draagvlak bestaat voor de uitbreiding. Zelfs indien dat het geval zou zijn betekent dit niet, zo wordt aangegeven, dat een bestemmingsplan niet voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

Door de indieners van de bezwaren is aangevoerd dat het plan leidt tot een aantasting van het verblijfsklimaat op het recreatieterrein. Ook vrezen zij financieel nadeel voor de eigenaren van bestaande woningen. Dit vanwege het gegeven dat de tachtig nieuwe woningen vooral bedoeld zijn jonge gezinnen met kinderen naar het park te trekken. Hierdoor worden, zo vinden de indieners, de bestaande recreatiewoningen minder aantrekkelijk voor gasten.

TOEKOMST Volgens de exploitant is het park in de bestaande situatie vooral gericht op ouderen waar de toekomst ligt in de ontwikkeling van een gezinspark. Voor moderne gezinnen zijn bungalows vanaf drie slaapkamers een vereiste. Daarvan is maar een beperkt aantal woningen beschikbaar. Volgens de bezwaarden is de uitbreiding uitsluitend gemotiveerd door te wijzen op de gemeentelijke ambitie en de wens van de exploitant uit te breiden. De behoefte is, zo vinden zij, niet aangetoond.

Door hen is er op gewezen dat ook andere parken zich richten op gezinnen met jonge kinderen. Genoemd wordt De Heihaas dat op ongeveer een kilometer afstand is gelegen. De Raad van State deelt de mening van bezwaarden. De noodzaak had inzichtelijk moeten worden gemaakt om de raad een zorgvuldig besluit te laten nemen.

STRIJD Volgens het hoogste Nederlandse rechtscollege is het besluit in strijd met de Wet natuurbescherming. Dat de bouw tot meer stikstofuitstoot leidt, wordt niet gedeeld door de Raad van State.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie