De rotonde op de kruising Garderenseweg, Calcariaweg en Bosrand.
De rotonde op de kruising Garderenseweg, Calcariaweg en Bosrand. BDUmedia

Dilemma bij rotonde Garderenseweg in Putten

Verkeer en vervoer

PUTTEN Een ,,duurzame veilige oplossing’’ voor de rotonde op de kruising Garderenseweg-Calcariaweg in Putten die nog jaren op zich laat wachten. Of een facelift op korte termijn van de huidige kleine rotonde met een ,,minimale winst voor de verkeersveiligheid’’.

Voor dat dilemma staat de politiek in Putten, blijkt uit ,,een opiniërende notitie’’ van het college aan de gemeenteraad. De vervanging van de kleine rotonde bij de entree van Putten vanaf de Garderenseweg staat al jaren op de agenda. De raad besloot midden 2016 tot een eerste voorbereidingskrediet van 60.000 euro en in oktober 2018 kwam daar nog eens 70.000 euro bij. 

Het totaalbedrag van 130.000 euro is inmiddels besteed aan allerlei onderzoeken (verkeer, geluid, groenplan, stikstofproblematiek), ontwerpvarianten voor een grotere en verkeersveilige rotonde en overleggen met (deels verontruste) omwonenden en andere belanghebbenden.

KNELPUNTEN Het college heeft na het extra krediet van 70.000 euro in het najaar van 2018 door een extern adviesbureau onderzoek laten uitvoeren naar drie knelpunten: 1) Aansluiting Bosrand op Garderenseweg, 2) Aansluiting Da Costastraat op de Calcariaweg en 3) Afsluiting van een deel van de Calcariaweg. Op basis van dit onderzoek zijn daarvoor oplossingen gevonden en is het ontwerp voor de nieuwe rotonde aangepast. 

BOSCOMPENSATIE Daarna doken nieuwe obstakels op. Zo is voor de uitvoering van het plan een stuk bos nodig van landgoed Schovenhorst. Dit bos maakt deel uit van de Veluwe en heeft als Natura 2000-gebied een beschermde status, ook vanwege de aanwezigheid van zwarte specht en wespendief. 

Dit betekent dat Putten compenserende maatregelen moet nemen, bijvoorbeeld door afsluiten van wandelpaden en/of het versterken van natuurwaarden. Ook moet het verlies aan bos ruim worden gecompenseerd. Dit kost extra geld en tijd, maar volgens burgemeester en wethouders kan de gemeente voldoen aan de noodzakelijke compenserende maatregelen.

OVERMACHT Een veel groter probleem is de strenge regelgeving rond uitstoot van stikstof na een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. 

,,Hierdoor is heel Nederland in een uitvoeringsvacuüm terecht gekomen. Dit is technisch te omschrijven als overmacht’’, schrijft het college. ,,Tot op heden is er geen duidelijkheid over de vergunbaarheid van het huidige ontwerp. Een realistische planning is daarom niet te maken. De komende drie jaar zal de rotonde vanwege alle procedures zeker niet worden aangelegd.’’

GROOT ONDERHOUD Om die reden ligt er nu ook een plan voor een snelle facelift van de huidige mini-rotonde. ,,Omdat de aanpassingen binnen de ‘bestemming verkeer’ worden uitgevoerd, zijn uitgebreide procedures niet nodig. Feitelijk is sprake van groot onderhoud. Uitvoering kan daarmee waarschijnlijk binnen afzienbare tijd plaatsvinden, maar zeker niet voor 2022’’, aldus het college.

BETONBANDEN Bij deze facelift gaat het onder meer om maatregelen om bestuurders erop te attenderen dat ze een rotonde naderen, bijvoorbeeld door toepassen van kleurverschillen, zoals een rode fietsstrook van 2,5 meter. 

Verder moeten betonbanden langs de weg het effect van de bebouwde kom benadrukken en moet een dubbele markering op het midden van de weg tussen bushalte en komgrens het onderscheid benadrukken tussen rijden binnen en buiten de bebouwde kom. Tot slot wordt in dit plan een ‘busvriendelijk plateau’ aangelegd tussen komgrens en de rotonde. Met opritten van 2,4 meter en een tussenstuk van 15 meter.

KOSTEN ,,Dit zijn slechts kleine verbeteringen voor de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte’’, tekent het college daarbij aan. De aanpassingen kunnen wel op korte termijn plaatsvinden en met relatief lage kosten: 300.000 euro in plaats van 950.000 euro (voor de grotere rotonde), exclusief de al gemaakte voorbereidingskosten van 130.000 euro.

De notitie over de rotonde Garderenseweg-Calcariaweg wordt maandagavond 28 juni besproken in de raadscommissie economie, bestuur en openbare ruimte.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderboekenweek met thema Gi-ga-groen wordt leesfeest 27 sep, 16:11
Logo
Afbeelding
‘Putten op weg naar de kerst’ 27 sep, 15:14
Afbeelding
Voetganger op zebrapad geschept door auto 27 sep, 06:38
Logo
Afbeelding
Biljarten en trimmen; ‘Ik wil actief bezig blijven’ Dit doe ik... 26 sep, 13:58
Logo
Afbeelding
Overlast verwarde personen groeit: in Gelderland al 14.000 gevallen in 2021 26 sep, 11:47
Afbeelding
Overhandiging cheques aan Groot Spriel 26 sep, 11:29
Afbeelding
SDC Putten wint in blessuretijd 26 sep, 11:21