Hoogbouw in centrum gruwel voor Gemeentebelangen.
Hoogbouw in centrum gruwel voor Gemeentebelangen. Wijnand Kooijmans

'Starters soms gemakzuchtig'

25 februari 2020 om 14:43 Wonen Putten Praat Mee!: groeien we groot of groen?

PUTTEN Puttense starters op de woningmarkt zijn soms ook gemakzuchtig. Liever kiezen ze voor een woning buiten Putten met alvast een slaapkamertje extra voor eventuele gezinsuitbreiding dan in de eigen plaats te kiezen voor een kleine woning.

Wijnand Kooijmans

Dat gaf wethouder Ewoud 't Jong aan tijdens de bespreking van de contouren van de woonvisie. Door meerdere partijen wordt aangegeven dat voor starters en senioren de bouw van kleine woningen is gewenst. Hetgeen overigens niet door de wethouder wordt afgewezen.

HOOGBOUW Door meerdere partijen wordt aangegeven dat hoogbouw in de toekomst niet moet worden uitgesloten. Hiervoor worden vooral mogelijkheden gezien in Putten Zuid wanneer blijkt dat deze locatie geschikt is voor de toekomstige woningbouw.

Op dit punt heeft alleen Henk Koornneef (Gemeentebelangen) de nodige bedenkingen. Hoogbouw is niet bij voorbaat goedkoper. Hij vindt dat het centrum van Putten al aardig op weg is een soort Almere te worden en hier vormloos wordt gebouwd. ,,Je kunt je afvragen of alle ontwikkelingen hier staan voor het behoud van het dorpse karakter van Putten."

WOONTORENS Wethouder 't Jong gaf aan dat de hoogte van de bebouwing is geregeld in bestaande bestemmingsplannen. Indien daaraan wordt voldaan kan een vergunning nauwelijks worden geweigerd. Maar, zo verzekerde hij, er komen geen torenflats in het centrum.

De wethouder wil wel meegaan in het verzoek om de eis van 35 procent sociale woningbouw zoals die nu geldt voor plannen van meer dan veertig woningen ook te laten gelden voor plannen van meer dan twintig woningen. In principe geldt de eis wel voor deze plannen, maar deze worden dan afgekocht via een storting in het vereveningsfonds. Van gelden uit dit fonds kan op een andere locatie dan meer sociale woningbouw worden gerealiseerd.

PLEIDOOI Er is ook een pleidooi het percentage van tien procent sociale koopwoningen te verhogen naar twintig procent. 't Jong is bereid de verdeling van de categorieën woningen binnen het college nog eens tegen het licht te houden. Dat wordt dan meegenomen in de concept woonvisie zoals deze aan de raad gepresenteerd gaat worden.

Daarin wordt ook hoogbouw meegenomen. Ten aanzien van Putten Zuid heeft het college van burgemeester en wethouders hierover nog geen standpunt bepaald. Evert van Rijn (SGP) denkt aan vijf hoog. Niet alleen aan de randen maar ook midden in het plangebied.

De bouw van 690 woningen tot 2025 krijgt de instemming. De vraag is wel of dit aantal na dat jaar ineens drastisch teruggebracht moet worden tot maximaal 80 woningen per jaar. Ook is het aantal van 120 woningen per jaar tot 2025 bedoeld om de opgelopen achterstand aan woningbouw in te halen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie