Aan het hek is een spandoek opgehangen
Aan het hek is een spandoek opgehangen © Tim van Donkersgoed

Putten wil flexwoningen op twee plekken; protest buurt Huybertsenweg (update)

Wonen

PUTTEN Een woningzoekende in Putten moet volgens de gemeente gemiddeld zeventien jaar wachten op een sociale huurwoning. De gemeente vindt dit niet acceptabel en wil daarom tijdelijke woningen bouwen voor starters en voor Puttenaren die met spoed huisvesting zoeken, bijvoorbeeld vanwege een scheiding. Twee locaties zijn naar voren gekomen als geschikte plekken voor de flexwoningen. Maar dat wordt niet overal positief ontvangen.

Het gaat om een stuk grond tussen de Bijsterenseweg en de Nijkerkerstraat en een terrein aan de Huybertsenweg. Bij de Bijsterenseweg gaat het om 20 tijdelijke woningen, de gemeente hoopt nog dit jaar met het bouwrijp maken te starten. Bij de Huybertsenweg is plek voor ongeveer 25 tijdelijke huizen, die staan in de planning voor 2022. Het college stelt de gemeenteraad voor om beide locaties voor vijftien jaar te ontwikkelen. Voor beide plannen is een omgevingsvergunning nodig.

Woningstichting Putten en de betrokken grondeigenaren staan volgens burgemeester en wethouders positief tegenover woningbouw op genoemde plekken. Het college stelt voor om beide locaties verder uit te werken en heeft omwonenden dinsdag geïnformeerd met een brief. De flexwoningen zijn volgens het college onder anderen bestemd voor starters, mensen die afkomstig zijn van een maatschappelijke opvang of een andere zorginstelling en personen die betrokken zijn bij een scheiding, huisuitzetting of gedwongen woningverkoop.

GEEN DRAAGVLAK Na het verspreiden van de brief werd meteen duidelijk dat er onder de bewoners in de omgeving van de Huybertsenweg  geen draagvlak bestaat voor dit voorstel. Ze willen voorkomen dat de weide met een kudde Drentse heideschapen ter hoogte van huisnummers 42-70 wordt vervangen door ‘lelijke woonunits’. Enkele bewoners zijn een app-groep gestart onder het motto ‘Hier geen sociale huur’ en roepen buurtgenoten op zich aan te melden om samen een vuist tegen de plannen van de gemeente te maken. 

PAST NIET IN DE WIJK ,,De woonvoorzieningen zijn vrij klein, waardoor er een gezamenlijke wasruimte en een ontmoetingsruimte gaat komen’’, luidt de toelichting op het protest. ,,De flexwoningen geven een camping- of woonwagenachtige indruk die niet past in de wijk. Ook het type bewoners sluit niet aan bij de huidige bewoners, veelal jonge gezinnen. Het wordt een doorstroomlocatie waar mensen slechts tijdelijk wonen (maximaal één jaar). Daardoor zullen ze weinig binding voelen met hun omgeving. En deze bebouwing heeft een negatief effect op de woningwaarde van de omliggende huizen. Wat ons betreft voldoende redenen om de gemeente met klem te vragen een andere locatie te kiezen.’’

NOG NIET VOLLEDIG In een persbericht meldt de gemeente dat er volgens de Omgevingsdienst na een eerste beoordeling geen milieutechnische aspecten zijn die de komst van flexwoningen op de locatie Bijsterenseweg/Nijkerkerstraat blokkeren. ,,Voor de locatie aan de Huybertsenweg is de milieutechnische haalbaarheid nog niet volledig in beeld gebracht. Dat gebeurt binnenkort.’’

WENSEN Burgemeester en wethouders benadrukken dat er, in afwachting van besluitvorming door de gemeenteraad, nog geen sprake is van bindende overeenkomsten. Het college zegt richting omwonenden ,,nadrukkelijk open te staan voor ideeën en wensen vanuit de omgeving wat betreft de inrichting van beide locaties, de situering van de woningen en het type woningen.’’

GELD Het college vraagt aan de gemeenteraad een uitvoeringskrediet van 250.000 euro voor het flexwoonproject aan de Bijsterenseweg, deze grond is eigendom van de gemeente. En om een voorbereidingskrediet van 50.000 euro voor de Huybertsenweg, waarbij grondeigenaren Bemog, Vierwind en Timmer zijn betrokken.

De raadscommissie ruimte bespreekt het voorstel op donderdag 27 mei.

De locatie aan de Huybertsenweg, waar nu nog een kudde Drentse heideschapen graast
De locatie aan de Bijsterenseweg.
Een kaart met de locaties voor de flexwoningen.
advertentie
advertentie
Afbeelding
Kinderboekenweek met thema Gi-ga-groen wordt leesfeest 27 sep, 16:11
Logo
Afbeelding
‘Putten op weg naar de kerst’ 27 sep, 15:14
Afbeelding
Voetganger op zebrapad geschept door auto 27 sep, 06:38
Logo
Afbeelding
Biljarten en trimmen; ‘Ik wil actief bezig blijven’ Dit doe ik... 26 sep, 13:58
Logo
Afbeelding
Overlast verwarde personen groeit: in Gelderland al 14.000 gevallen in 2021 26 sep, 11:47
Afbeelding
Overhandiging cheques aan Groot Spriel 26 sep, 11:29
Afbeelding
SDC Putten wint in blessuretijd 26 sep, 11:21