Door de opruimacties is meer bewustwording ontstaan rondom het thema afval. Joline de Weerdt, regiodirecteur IVN Oost: ,,Het is de bedoeling dat de hoeveelheid (plastic) afval afneemt. Dat willen we bereiken samen met overheden, het bedrijfsleven en consumenten.”