Burgemeester Lambooij gaf aan: ,,Door het vertrek van oud-burgemeester Van Putten ontstond hier een vacature. Als voorzitter van de grootste fractie werd u voorzitter van de vertrouwenscommissie. Dat leidde tot het voeren van gesprekken met de Commissaris van de Koning, de onlangs overleden heer Cornielje, maar ook de geselecteerde kandidaten kwamen aan u voorbij. Ik ervaar goede herinneringen ...