,,Op dit moment zijn er veel buurtinitiatieven voor het oprichten van buurtkastjes. In diverse straten in Putten is er al een dergelijk kastje te vinden. Om tot mooie buurtkastjes te komen is er een samenwerking ontstaat tussen Welzijn Putten en de Stichting Grensverleggende Talenten. Ook de gemeente Putten stimuleert deze bewonersinitiatieven door 75 euro tegemoetkoming te geven aan buurten di...