Op de vraag met welk doel deze slagboom is geplaatst en in wiens opdracht dat is gebeurd reageert het college: ,,De slagboom is in opdracht van de gemeente geplaatst en heeft als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het buitengebied te waarborgen. De wegen in het buitengebied zijn namelijk ongeschikt om het verkeer dat normaal via de route Waterweg/Zuiderzeestraatweg rijdt op een veili...