Het cliëntervaringsonderzoek zoals dat in opdracht van de gemeente over het jaar 2019 is uitgevoerd, richtte zich alleen op de 592 cliënten die gebruikmaken van de Wmo. Van deze groep hebben 220 cliënten (37 procent) meegedaan aan het onderzoek.