Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie toe. ,,Genezen van dementie is nog altijd niet mogelijk. Daarom is er een toenemende focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Het belang van onderzoek naar dementie is groot. Daarbij gaat het niet alleen om medicijnen. Ook is er een groeiende behoefte aan (nieuwe) psychosociale interventi...