In het vorige regeerakkoord is afgesproken dat mensen ook recht hebben op geestelijke verzorging thuis

Willemien Schep is netwerkcoördinator palliatieve zorg van Stichting Palliatieve Zorg Veluwe. De Puttense (49) heeft een regiofunctie op de Noordwest Veluwe. ,,In een instelling is altijd een geestelijk verzorger waar je mee kunt praten. In 2019 kregen alle netwerkcoördinatoren palliatie...