De Roosendaal is een boerderij met daarbij een speeltuin voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar oud. ,,Het speelgedeelte is een neventak van onze boerderij”, legt Van de Kamp uit. ,,Het is mooi te combineren. Ook voor de kinderen is het leuk. We hebben wat kalfjes, kippen, varkens en konijnen bij de speeltuin rondlopen. Het idee daarachter is dat je niet alleen speelt bij een boerderij,...