Op de landelijke lijst die het UWV naar buiten bracht, staan in totaal zo'n 139.000 bedrijven en organisaties die gezamenlijk in de maanden maart, april en mei 7,9 miljard euro ontvangen hebben. Dat is een tegemoetkoming om hun 2,7 miljoen werknemers aan het werk te houden.

Bovenaan staat de KLM met ruim 293 miljoen euro steun. NS Reizigers (53,2 miljoen) en Booking.Com (44 miljoen) staan tweede en derde. 

PUTTEN Bovenaan in de lijst van 213 bedrijven uit de gemeente staat Sauna Drôme bv, met in totaal 243.675 euro. Met 198.654 euro volgt RTS Nederland bv op plek twee van de lijst. De top drie wordt afgesloten met 2 Sisters Storteboom bv; dat bedrijf ontving 189.465 euro.

TWEEDE RONDE Voor de vergoeding van 90 procent van het salaris geldt een maximum van 9.538 euro per werknemer. Bedrijven die de komende maanden nog steeds fors omzetverlies verwachten door de coronacrisis, kunnen zich tot eind augustus aanmelden voor de tweede ronde. Voor die ronde gelden echter strengere regels wat betreft het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en bonussen aan bestuurders. Dat mag namelijk niet meer.

Het is overigens niet zeker dat de bedrijven de verstrekte voorschotten mogen houden. Sommige zullen moeten terugbetalen, omdat ze de verwachte omzetdaling te hoog hebben ingeschat. Er zijn ook mkb-bedrijven (bijvoorbeeld in de horeca), die behalve NOW-subsidie een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten. Die bedrijven moeten de NOW-subsidie als omzet tellen. Het pakt nadelig uit voor de hoogte van de loonsteun, aangezien die is afgestemd op de mate van omzetverlies.

MOMENTOPNAME Controle van alle aanvragen rondom de fraudegevoelige NOW-regeling, achteraf met behulp van een accountantsverklaring, is niet meer in alle gevallen op die manier noodzakelijk. Bij kleinere bedrijven is nacontrole door administratiekantoren of andere financiële dienstverleners voldoende. 

Als de eindafrekening hoger is dan 125.000 euro, en dat is bij ongeveer 10 procent van de aanvragen het geval, dan is een accountantsverklaring nodig. Op het moment dat het uitbetaalde bedrag onder de 25.000 euro ligt, is nacontrole überhaupt niet nodig. 

Het UWV geeft aan dat het gaat om een momentopname en dat werkgevers hun aanvraag alsnog kunnen intrekken. Werkgevers kunnen tussen 6 juli en 31 augustus opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen.

NIEUWE AANVRAGEN Het UWV heeft sinds maandag 6 juli 20.856 aanvragen ontvangen van werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels is er aan 6.661 werkgevers een bedrag van 485 miljoen euro overgemaakt.