De nieuwe predikant vervolgt: ,,Wat kunnen we betekenen in het dorp? En het gaat om vitaliteitsvragen in de kerk rond jongeren, ouderen en de generaties daartussen.” De predikant vindt het opmerkelijk dat tijdens het coronajaar veel mensen naar kerkdiensten online keken. Hij merkte dat nogal wat personen in die tijd - mede daardoor - gingen nadenken over het leven en de betekenis van het geloof.