Dat stelt boswachter Lennard Jasper, met name actief in de bossen tussen Putten, Voorthuizen, Garderen, Ermelo en Nunspeet. ,,Ik denk dat ik deze week nog nooit eerder zoveel wandelaars en fietsers tegenkwam op de bospaden'', zegt hij.

CORONATIJD ,,Door de coronatijd kiezen veel Nederlanders voor een vakantie in eigen land, en daarbij is de Veluwe een topbestemming. Vooral in het gebied ten noorden van Voorthuizen en Garderen en ten zuiden van Putten, het Speulder- en Sprielderbos, is het nu megadruk. De regio maakt momenteel een piek mee. Heel fijn voor de ondernemers die het hard nodig hebben, maar de drukte heeft een keerzijde. Het is mooi dat de Veluwe nu als binnenlandse topbestemming geldt, maar de natuur krijgt daardoor wel heel erg veel mensen te verwerken.''

SCHUILHOUDEN Het zijn vooral de dieren die daar last van ondervinden. ,,Doordat er meer mensen in de bossen zijn, moeten wilde dieren als zwijnen en herten zich vaker schuilhouden. Veel amfibieën en reptielen, die vaak overdag op de paden leven, vallen ten prooi aan fietsbanden. Broedvogels en bijzondere vogels als de wespendief en de zwarte specht merken dat ze gestoord worden in hun leefomgeving omdat nu de frequentie bezoekers zo stijgt. Als straks de heidevelden gaan bloeien, zorgt dat op die plekken voor extra druk waar vooral de tapuit, de boomleeuwerik en de nachtzwaluw last van hebben.''

Artikel gaat verder onder de afbeelding. 


Foto: Kees van Reenen

,,Bezoekers komen niet alleen wandelen en fietsen, we zien ook steeds vaker recreanten op gehuurde gemotoriseerde voertuigen. En dan heb ik het nog niet eens over afval dat mensen achterlaten. Oké, zijn er meer bezoekers, dan is de sociale controle in de bossen ook groter en zijn er gelukkig ook altijd mensen die wél weten hoe ze zich moeten gedragen in de natuur, maar het effect is zeker merkbaar.''

AANGEREDEN WILD Een duidelijk effect is volgens Jasper ook merkbaar op de N-wegen die door de bossen lopen. ,,Op sommige van die wegen mag je maximaal zestig kilometer per uur, op de meeste wegen tachtig. Punt is dat ik zie dat ontzettend veel automobilisten zich daar niet aan houden en vooral 's avonds veel harder rijden dan is toegestaan. Dat gebeurt structureel. Overstekende zwijnen en herten worden daardoor veel sneller aangereden. De aanrijdingscijfers zijn op dit moment hoger dan normaal. Dát die dieren hier oversteken, is logisch, want de wegen lopen dwars door hun leefgebied.'' Wat de boswachter betreft zou de maximumsnelheid op wegen binnen het natuurgebied overal naar zestig moeten én moet er veel meer gehandhaafd worden op snelheidsovertreders.

Artikel gaat verder onder de afbeelding. 


Foto: De Veluwespecialist

ZWIJNEN VOEREN En dan is er nóg een probleem, waar specifiek wilde zwijnen momenteel onder te lijden hebben. ,,Omdat we de afgelopen tijd zachte winters hebben gehad en omdat de bossen nu voor zwijnen erg voedselrijk zijn, telt de Veluwe op dit moment zo'n zesduizend zwijnen en dat is erg veel. Veel bezoekers van de Veluwe hebben het zwijn bij wijze van spreken 'op hun bucketlist staan', die moeten ze gewoon in het echt gezien hebben. Wat er dus gebeurt is dat zwijnen door bezoekers gevoerd worden. Daardoor worden ze tam en kunnen ze op den duur niet meer voor zichzelf zorgen. Straks hebben we helemaal geen wilde zwijnen meer, alleen nog zwijnen. We zien dat steeds meer bezoekers de Veluwe als een wildpark of attractiepark zien, waar de dieren voor hen moeten komen opdraven. Dat is niet zoals wij het zien. Wilde dieren moet je met rust laten en als je een keer eentje van een afstand in het wild ziet, heb je mazzel. We proberen voor een betere wildzichtbaarheid te zorgen, maar wél op die manier dat we de dieren met rust laten.''

Staatsbosbeheer is begin juli weer gestart met wildbeheer door de wildstand van wilde zwijnen terug te brengen om de balans door populatiebeheer in evenwicht te houden. De afspraak van alle betrokken partijen is om elk voor jaar de stand van het aantal zwijnen op de Veluwe terug te brengen naar ongeveer 1100, maar afgelopen voorjaar waren dat er 2500. ,,We moeten dus wel iets extra doen.''

ZONERING De komende tijd gaan natuurbeheerders, gemeenten en provincie om tafel om de koers van de Veluwe te bespreken. ,,Daarbij moeten we naar mijn idee vooral hard werken aan een andere balans, door middel van een nieuwe zoneringsmethodiek waarbij we sturen op recreatiedruk om kwetsbare natuur te ontzien. Enerzijds zijn we allemaal trots op ons prachtige natuurgebied, waar wilde dieren leven en willen we mensen daarvan laten genieten. Anderzijds zien we dat die zelfde natuur juist te lijden heeft onder die aandacht. Daar zit een spanningsveld. Wat we nodig hebben, is een herijking van de balans tussen natuur en recreatie. Dat is voor de Veluwe nu meer dan ooit van belang.''

Door Wouter van Dijk