Samen met zorgcoördinator Lisanne Jakobs vertelt hij over de gevolgen van de lockdown voor leerlingen, docenten en hun ouders. Nadat twee weken geleden bekend werd dat het fysieke onderwijs deels weer opstart, is de voorbereiding begonnen en inmiddels is de school weer opengegaan voor de leerlingen. ,,Voor hen begint het hele proces van rolverdeling en groepsdynamiek opnieuw’’, merkt Jakobs op.