De dorpsdichter draagt bij aan poëziebeleving
En dan in het bijzonder voor de Puttense samenleving.
Op eigen wijze vestigt hij/zij de aandacht
Op gebeurtenissen, activiteiten of wat er dan ook op ons wacht.
De titel dorpsdichter is een serieuze aangelegenheid
Want de benoeming is voor langere tijd.
In principe mag de dorpsdichter de titel drie jaar voeren
Voldoende tijd om allerlei Puttense onderwerpen aan te roeren.
Misschien is dit wel iets voor jou?
Wees creatief en reageer heel gauw.


Schrijf twee gedichten die uit maximaal 25 regels mogen bestaan
Het ene gedicht moet natuurlijk over Putten gaan.
Genoeg stof tot schrijven, lijkt mij
Zijn keten in Putten nu wel of niet vogelvrij?
Hebben we straks een nieuwe, mooie en dure wildwaterbaan
Waar we zonder water doorheen moeten gaan?
Wie is er nog op zoek voor op zijn eigen terrein
Naar een mooie tweedehands dorpsfontein?
Moeten we de bijnaam Putten Bomendorp maar schrappen
Of valt het toch wel mee met bomen kappen?


Voor het tweede gedicht is niet geheel onverwacht
Het dorpsdichterschap als onderwerp bedacht.
Wat ik absoluut niet wist van een gedicht
Het rijmen daarin is blijkbaar helemaal niet verplicht!
Zit ik hier dus eigenlijk voor niets te rijmelarijen.
Mijn dichtkunst gaat echt niet beter worden dan dit.
Waarom doe ik dit jullie en mijzelf toch aan?
Laat het dorpsdichten maar aan mij voorbijgaan.
Ik ben wel nieuwsgierig wat er met de dorpsgedichten wordt gedaan.
Komen er straks overal Puttense dichtversjes te staan?


Maar goed, is dichten over Putten voor jou een piece of cake?
Aarzel niet en geef je voor 31 maart op bij de bibliotheek.


Martijn Fabriek.