Rondom omsloten door geboomte ligt achter een particulier terrein aan de Koperweg, pal langs de grens van de gemeente Nijkerk, een hooiland vol onalledaagse planten, en dat betekent kans op veel vlinders. Sprinkhanen en libellen zijn alvast in groten getale aanwezig. Het is heerlijk zomerweer: weinig wind, ruim twintig graden en een zon die steeds verder door sluierbewolking heen breekt. ,,Vier...