Paul Nolens

Voor Wieneke (32) en Jos (30) van den Berg kan je het best een obsessie noemen: de zoektocht naar een, voor hen, betaalbare koopwoning. Ze huren al jaren een woning, eerst particulier in het buitengebied en nu zes jaar aan de Esdoornlaan via Woningstichting Putten (WSP), maar willen dolgraag kopen. De kans dat Wieneke, Jos en hun drie dochters Britte (7), Lana (4) en Lieke (1,5) een woning kunnen kopen achten ze zelf klein. ,,Wij vallen precies in de groep die een te laag inkomen heeft voor een hypotheek en een te hoog inkomen voor sociaal huren. We kunnen op dit moment geen kant op, al zouden we dat willen. En volgens mij is die groep in Putten groot'', legt Wieneke de vinger op de zere plek.

Het jonge echtpaar is blij dat ze voor hun gezin een woning hebben, maar er is geen sprake van echt woongeluk. Wieneke: ,,Wij huurden tot 2013 een woning in Huinen, een bijgebouw van een huis in het buitengebied. Dat huurden wij particulier. Gelukkig stond ik al een tijdje ingeschreven bij de woningstichting en na 2,5 jaar inschrijven op vrijkomende huurwoningen konden we eind 2013 dit huis krijgen. Die kans hebben we direct aangegrepen. Er moest nog wel veel gebeuren in dit huis, we hebben al ons spaargeld in het opknappen gestoken.''

Meepraten over dit onderwerp? Kom op dinsdagavond 17 maart naar De Huifkar en spreek je uit over de vraag 'groeien we groot of groeien we groen?

[STUDIESCHULD] Tijdens hun zoektocht naar een huurwoning in de jaren 2011-2013 hebben Jos en Wieneke wel gepoogd om een hypotheek te krijgen voor een koopwoning. ,,Maar mijn studieschuld zorgde ervoor dat we net niet genoeg konden lenen. Ik wilde mijn studieschuld ook niet verzwijgen. Achteraf gezien hadden we dat misschien wel moeten doen.''

We zouden nu wel zo'n 225.000 euro kunnen lenen, maar voor dat bedrag is er helemaal niets te krijgen in PuttenWieneke en Jos zouden nog steeds wel door willen stromen naar de koopmarkt, maar zien de huizenprijzen alleen maar stijgen. ,,We zouden nu wel zo'n 225.000 euro kunnen lenen als we mijn studieschuld niet zouden noemen, maar voor dat bedrag is er helemaal niets te krijgen in Putten. Voor een eengezinswoning in Rimpeler ben je zo 280.000 euro kwijt.''

Verhuizen naar een andere plaats heeft het Puttense gezin al overwogen. ,,Maar het liefst willen we in Putten blijven. Onze familie woont hier, de kinderen gaan hier naar school. Als we naar bijvoorbeeld Nijkerk, Ermelo of Harderwijk verhuizen, moet ik altijd met de auto naar mijn werk in Putten. Mijn man werkt in Wekerom als chauffeur en ik werk op kantoor.''

[VRIJE SECTOR] Doorstromen op de huurmarkt, zodat het gezin naar een meer kindrijke wijk kan verhuizen, is ook geen optie. ,,Als wij een nieuwe huurwoning willen, hebben wij een te hoog inkomen voor sociale huur. Nu betalen wij ongeveer 600 euro per maand aan huur. Als we wat anders willen huren komen we uit in de vrije sector huurwoningen en dan ben je zo 1000 euro per maand kwijt aan huur.'' Wieneke en Jos hopen vooral dat de huizenprijzen weer een keer gaan zakken. ,,De overheid zou wat moeten doen aan de hoge huizenprijzen. Er zit nu totaal geen doorloop in de markt.''

[GELUKSVOGELS] Romy Bijsterbosch (25) en haar vriend Sander (24) hebben meer geluk als starter op de Puttense woningmarkt. Samen hebben ze een huis kunnen kopen in Bijsteren, maar dat ging niet op de 'traditionele' manier. ,,We hebben een huis gekocht dat nog niet te koop stond, via bekenden, zonder makelaar. Heel aardig van degenen die het verkocht hebben, zij hadden mensen ook kunnen laten opbieden en dan hadden wij waarschijnlijk geen kans gehad.'' Bijsterbosch omschrijft zich als een 'geluksvogel' en realiseert zich dat het voor veel leeftijdsgenoten niet zo makkelijk is. ,,Wij zijn met z'n tweeën en kunnen gelukkig een goede hypotheek krijgen. Maar ik ken veel leeftijdsgenoten die nu alleen in een huurhuis wonen en wel willen kopen, maar dat is onmogelijk.''

Er is gewoon te weinig aanbod 'aan de onderkant' van de markt[HYPOTHEEKADVISEUR] Willem Evers is hypotheekadviseur bij Van den Broek Advies en spreekt van 'complexe materie' als hem naar de stand van zaken op de lokale woningmarkt wordt gevraagd. ,,In Putten is sprake van krapte en dat drijft de woningprijzen op. Er is gewoon te weinig aanbod 'aan de onderkant' van de markt'', steekt Evers van wal. Het is volgens Evers niets nieuws onder de zon, de krapte op de Puttense woningmarkt. ,,Er is hier structureel te weinig gebouwd. Toen ik zelf in de jaren '90 een huis kocht, was de situatie niet veel anders. Er zijn toen ook veel mensen naar Nijkerk, Harderwijk of Zeewolde getrokken. Daar waren de nieuwbouwprojecten.''

Evers denkt dat er in de woonvisie meer aandacht moet zijn voor klein bouwen. ,,In de woonvisie moet er aandacht zijn voor de onderkant van de markt. Er moet kleiner gebouwd worden, zodat starters klein kunnen beginnen, ook als ze als alleenstaande iets kopen. Natuurlijk leveren grotere woningen meer op voor ontwikkelaars, maar veel kleinere woningen kunnen hetzelfde resultaat opleveren. Vanuit deze kleinere woningen kan men doorstromen op de markt. Nu is er in Putten geen gezonde stroom.''

Behalve het gebrek aan geschikte woningen voor starters, spelen landelijke regels voor het financieren van een woning ook een belangrijke rol in de huidige stand van zaken voor starters op de woningmarkt. Evers: ,,Er komen bij ons mensen over de vloer die al jarenlang huren voor een maandbedrag van 800 euro. Maar voor een hypotheek komen ze door de strenge eisen niet in aanmerking, of in ieder geval geen hypotheek waar je in Putten een woning mee kan kopen. Ik zou voorstander zijn van versoepelde hypotheekregels voor mensen die aantoonbaar altijd hun huur betalen.''

[INVESTEERDERS] Evers ziet nog een andere factor die de woningmarkt voor sommigen onbereikbaar maakt: investeerders die woningen kopen. ,,De spaarrente is momenteel zo laag, dat een huis een mooi investeringsobject is. Deze vermogende mensen kopen de goedkopere woningen om vervolgens te verhuren, om zo toch rendement op hun spaargeld te krijgen. Hier zou de overheid iets aan kunnen doen, door dit bezit extra te belasten en de huurinkomsten te belasten als inkomen.''

De Puttense hypotheekadviseur maakt zich oprecht zorgen over de stand van zaken. ,,Er komt op deze manier steeds meer tweedeling in de maatschappij. Er is een groep jongeren die met hulp van hun ouders nog wel wat kunnen kopen en er is een groep waarbij dat niet kan. En dan is er nog een groep alleenstaanden, voor wie het bijna niet te doen is om iets te kopen. Een oplossing voor de korte termijn heb ik ook niet, maar de bottom-line is: meer betaalbare woningen bouwen.''