Wijnand Kooijmans

,,Je leven wordt overhoop gegooid. Je moet gedwongen verhuizen naar een andere plaats, kinderen moeten naar een andere school. Terwijl je het gevoel hebt niet serieus te worden genomen door de gemeente Putten."

Het zijn moeilijke tijden voor het gezin Van Deuveren, bestaande uit vader, moeder en vijf kinderen. Allemaal jongens. De plannen van de gemeente voor woningbouw in Putten-Zuid hebben enorme gevolgen voor het bedrijf van Van Deuveren dat Heimo samen runt met zijn broer. Op het bedrijf aan de Beitelweg worden 250.000 kuikens en 1.500 vleeskalveren gehouden. De geschiedenis van het bedrijf voert terug naar boerderij De Beitel uit 1792, de weg is naar de boerderij genoemd.

[UITBREIDING] Heimo is van kindsaf bij het werken op het bedrijf betrokken geweest en nam dat met zijn broer over van zijn vader die het weer had overgenomen van de opa van beide broers. ,,We zijn nog jong en willen dolgraag doorgaan met ons bedrijf. We waren bijna rond met de aanvraag voor uitbreiding van ons bedrijf tot ineens de plannen voor de woningbouw om de hoek kwamen kijken."

De geschiedenis rond de uitbreidingsplannen dateert al vanuit 2012. Het verzoek twee extra stallen te mogen bouwen werd positief ontvangen door het college. In 2014 werd zelfs de benodigde vergunning verkregen van de provincie Gelderland. ,,Dat was hartstikke belangrijk, zonder die vergunning gebeurt er niets."

[HOEK] Tot ineens in 2015 de plannen voor woningbouw in Putten Zuid om de hoek kwamen kijken. ,,Op een moment dat we al veel kosten hadden gemaakt voor alle procedures. Ineens kwam de gemeente ook met aanvullende eisen. Wat voor soort bomen er op ons erf stonden, de rij coniferen hoorde ineens niet bij het landschap. Gevraagd werd in welk enkgebied we zaten."

Alles werd opnieuw ingetekend. Voor niets, de gemeente gooide het gebied op slot. Toenmalig wethouder Nico Gerritsen gaf Heimo te kennen dat de aanvraag voor uitbreiding niet kon doorgaan en hij beter op zoek kon naar een andere locatie. Anders zou onteigening dreigen. Volgens Heimo een dreigement dat toen nergens op was gebaseerd: er lagen geen plannen voor woningbouw.

[BLOK] In oktober 2017 werd het echtpaar door Gerritsen voor het blok gezet. Men kon de aanvraag doorzetten maar deze werd niet meer gesteund door het college. Of men kon het plan aanpassen wat eigenlijk neer zou komen op stoppen met het bedrijf. De derde optie was verplaatsing van het bedrijf.

In de tussentijd ziet Heimo de woningbouw steeds verder oprukken. ,,De bewoners daarvan willen een prettig woon- en leefklimaat maar komen wel in de rook van ons bedrijf te wonen. Op trammelant zit niemand te wachten."

[HOOP] Tweemaal gloorde er hoop op medewerking van de gemeente. Het ging om gronden aan de Arlersteeg die door de gemeente waren aangekocht en later om een boerderij aan de Vanenburgerallee. Maar beide keren bleek het ijdele hoop. De locaties waren niet geschikt. Een eigen zoektocht van Heimo leverde ook geen resultaat op.

Projectontwikkelaar Bemog klopte in de tussentijd aan de deur met de vraag of men niet bereid was het bedrijf te verkopen. Dat was men, onder voorwaarde dat er een andere locatie voor het bedrijf werd gevonden. Bemog zou op zoek gaan maar daarna bleef het ijzig rustig: er werd lange tijd niets meer vernomen tot de familie bericht kreeg dat de gemeente elf zoeklocaties had voor woningbouw en een zoektocht pas zin had zodra daarover een besluit was genomen.

[VERRAST] Inmiddels was wethouder Roelof Koekkoek verantwoordelijk voor een nieuwe woningbouwlocatie. Het echtpaar Van Deuveren werd dan ook verrast door een bezoek van hem. Overigens al wel vergezeld van een onteigeningsspecialist. De wethouder werd verteld dat Nico Gerritsen had toegezegd dat de gemeente op zoek zou naar een nieuwe locatie voor het bedrijf. Daar wist Koekkoek niets van af.

Koekkoek kwam ook een tweede maal op bezoek. Met de mededeling dat de gemeente geen oplossing wist voor het bedrijf en dat men maar buiten de gemeentegrenzen moest gaan zoeken. De gemeente had daartoe geen mogelijkheden. Wel wenste hij het echtpaar nog een goede Kerst en een gelukkig nieuwjaar met de boodschap dat men zich maar niet al te druk om alles moest maken.

[GEMEENTE] Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de woningbouwmogelijkheden in Putten-Zuid. Heimo: ,,Dat betekent dat er nog geen plannen liggen voor woningbouw in dit gebied terwijl wij aan de andere kant moeten ervaren dat de gemeente zich totaal niet inzet voor verplaatsing van ons bedrijf. Het is vlees noch vis."

Hoop op een oplossing blijft het gezin Van Deuveren houden. ,,Je hebt vertrouwen in een gemeente waar je al zo lang woont. We willen best meewerken maar vinden dat er dan wel sociale woningbouw moet komen. De dure woningen die tot nu worden gebouwd zijn onbetaalbaar voor onze jongeren. We willen het liefst niet weg uit Putten, maar het zal wel moeten, binnen de gemeentegrenzen is geen geschikte locatie te vinden. Voor een verbanning naar Brabant of Friesland voelen we echter niets."

[VERPLAATSING] Heimo: ,,De gemeente had in 2015 al werk moeten maken van verplaatsing van ons bedrijf. Nu is het allemaal veel moeilijker geworden. Wil je je bedrijf verplaatsen dan ben je zo vijf tot tien jaar bezig met alle benodigde procedures. We hebben nu het gevoel dat de gemeente ons in de steek laat, het lijkt of we niet serieus worden genomen terwijl je leven overhoop wordt gegooid."

Vanuit de Puttense politiek is inmiddels al meerdere keren aangedrongen op meer actie vanuit het college om actief mee te werken aan de zoektocht voor een verplaatsing van het bedrijf.