Dat vertelt projectdirecteur Harry Veldhuis. Hij is werkzaam bij vastgoedontwikkelaar Wilma Wonen in Utrecht. Dat het dus nog even duurt voordat de daadwerkelijke bouw gaat beginnen, betekent dat niet dat er op dit moment nog niet gewerkt wordt. ,,De voorbereidingen zijn in volle gang”, geeft hij aan. ,,We zijn volop in gesprek met de gemeente Putten over de inrichting van het terrein.”

STIKSTOF Hij noemt de samenwerking tot nu toe ,,voortvarend”. ,,We maken verschillende overeenkomsten en zijn ons samen aan het oriënteren. Daarbij wordt er onder meer gekeken naar de wet- en regelgevingen. ,,Er is natuurlijk sprake van het stikstofprobleem waar we mee te maken hebben. Daarnaast brengen we de flora en fauna in beeld. Wat mag hier wel en nog belangrijker: wat mag hier bijvoorbeeld niet.” 

Het terrein is zeven hectare groot en er is plaats voor ongeveer 150 huizen. Projectdirecteur Veldhuis houdt daarbij wel een slag om de arm. ,,Het aantal is voor nu nog een grove inschatting.” Hij wijst op het vele groen rondom de locatie. ,,Je loopt zo de Veluwe op, het is een prachtige buurt. Dat vraagt dan ook landschappelijk een mooie invulling. De nieuwe huizen worden een wijk op zich met ruimte voor groen. We zijn daarom nog niet zover om een precies aantal te bouwen huizen te noemen.”  

GEURCIRKEL Ook moet de projectontwikkelaar rekening houden met de stankoverlast van de firma Storteboom, die zich aan de overkant van de Voorthuizerstraat bevindt. Rondom dit bedrijf is een zogenoemde geurcirkel getrokken. De nieuwe woonwijk valt binnen deze cirkel. ,,We zijn met Storteboom in gesprek over de geur”, geeft Veldhuis aan. ,,We willen samen proberen een goede buurt te zijn. Wat kun je bijvoorbeeld voor elkaar betekenen? Dat is gewoon een stukje bedrijfsvoering.” 

Storteboom is niet de enige buur die een bezoekje van Veldhuis kan verwachten. ,,We willen echt een rondje langs de buurt maken om kennis te maken met de bewoners, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.” 

RONKENDE VRACHTWAGENS Het kan zijn dat de nieuwbouw eerder van start gaat, maar dat hangt af van behoorlijk wat factoren. ,,We moeten de volledige bestemmingsplanprocedure doorlopen”, zegt Veldhuis. ,,Dat kost nou eenmaal tijd, maar soms gaat dat iets sneller dan gepland.” Een andere mogelijkheid is vertraging, als er bijvoorbeeld sprake is van een complete bezwaarprocedure. ,,Je weet nooit van tevoren of dat gebeurd”, zegt de ontwikkelaar. ,,Dat is namelijk lastig om te zeggen. Iedereen kan dat de nieuwe wijk natuurlijk weer anders beleven. Maar als persoonlijk kijk naar wat er eerst zat, een distributiecentrum met dagelijks 140 af- en aanrijdende ronkende vrachtwagens, dan is een woonconcept altijd beter, lijkt mij.” 

Herinrichting Voorthuizerstraat

De gemeente Putten is zich al een tijdje aan het oriënteren op de herinrichting van de Voorthuizerstraat vanaf de Sprielderweg richting Voorthuizen. Ook de nieuwe wijk is onderdeel van het nieuwe stratenplan, geeft woordvoerder Toon Schuiling van de gemeente Putten aan. ,,We gaan er vooralsnog vanuit dat dit gebied ook na de herontwikkeling haar hoofd in- en uitgang aan de kant van de Voorthuizerstraat houdt en zullen hier bij de te maken keuzes rekening mee houden.”

Door Rik Bronkhorst