Wijnand Kooijmans

In verband met de corona-regels is de huidige capaciteit van de sauna te gering om rendabel te kunnen heropenen. ,,Op een plek waar ik normaal twintig gasten kan ontvangen zijn dat er door allerlei regels op dit moment maar vijf.” De uitbreiding wil hij realiseren via een bouwpakket zodat het na verloop van tijd ook weer kan worden afgebroken.

We hebben meer dan tweeduizend steunbetuigingen ontvangen na de sluiting

VERPLICHT Wil de gemeente niet meewerken, dan moet Lebbink wachten tot het corona-virus is verdwenen. ,,Dat moet dan niet te lang duren. Want dan ben ik mijn klanten kwijt.” Het faillissement van zijn bedrijf gaat Hans maar ook zijn vrouw Kitty aan het hart. ,,Ik voel mij bijna wel verplicht weer open te gaan. Voor zowel mijn medewerkers als alle gasten. We hebben meer dan tweeduizend steunbetuigingen ontvangen na de sluiting, en dat van mensen uit het hele land.”

Het feit dat de sauna al een paar maanden was gesloten, maakt alles wel een beetje gemakkelijker dan dat je ineens moet stoppen, zo zegt Lebbink. Het betekent voor hem en zijn vrouw een persoonlijk verlies. ,,Maar ik vind het ook enorm jammer voor mijn medewerkers van wie sommige al dertig jaar bij mij in dienst zijn. Het betekent ook een verlies aan inkomsten voor de Puttense bakker en slager waar ik mijn producten bij kocht. Maar ook voor bijvoorbeeld hotels en bed & breakfast-gelegenheden waar mensen bleven overnachten om mijn sauna te bezoeken.”

VERLOREN Bij alles speelt ook dat Hans Lebbink zijn geschil met de buurman en de gemeente bij de Raad van State heeft verloren. ,,Mijn buurman heeft gewonnen op alle fronten. De rechtszaken die we hebben moeten voeren hebben onze financiële positie niet sterker gemaakt. Ik heb zo’n twintig jaar niet kunnen uitbreiden en daardoor niet mee kunnen gaan in de ontwikkelingen die sauna’s doormaken. Dat heeft mijn financiële reserves aangetast.”

Voor het doorbetalen van de medewerkers heeft Sauna Drôme een NOW-subsidie van ruim 243.000 euro ontvangen. ,,Beloofd was dat negentig procent van de loonkosten zou worden vergoed. Maar uiteindelijk bleek dat om maar zeventig procent van de kosten te gaan. Dat maakt dat ik wekelijks zo’n bedrag moest toeleggen dat het openhouden van de sauna niet verantwoord was. Ik zou het restantbedrag ook pas in september krijgen. Maar we hadden het, en dat geldt ook voor andere bedrijven, nu nodig.”

Het gaat niet om Hans Lebbink, maar om mijn bedrijf en daar wil ik voor vechten

CONTACT Hans Lebbink is blij dat er een kentering in de opstelling van de gemeente schijnt te zijn. De contacten met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente ervaart hij als positief. ,,Die vond het ook vervelend hoe alles is gegaan en dat we na bijna vijftig jaar hebben moeten sluiten. Hij heeft aangeboden te zien wat hij voor ons kan doen. We gaan in ieder geval met de wethouder in gesprek. Ook de middenstand in Putten vindt het onplezierig dat we hebben moeten sluiten. Het gaat niet om Hans Lebbink, maar om mijn bedrijf en daar wil ik voor vechten.”

,,We zijn de grootste toeristische trekker binnen de gemeente Putten. Het Bosbad is ook mooi maar de mensen rijden niet vanuit Limburg of Groningen naar Putten om daar te komen zwemmen. Bij mij komen echt mensen uit het gehele land.”

AFSCHEID Hans Lebbink heeft de sauna eigenhandig opgebouwd. ,,Dat maakt, ondanks dat ik 82 jaar ben, dat het nu niet het moment is om afscheid te nemen van de zaak. Ik heb eigenlijk naar mijn medewerkers en bezoekers toe ook geen andere keuze. Maar zonder een tijdelijke uitbreiding is dat niet te doen. Het is niet het moment om stil te gaan zitten. Wanneer je stopt, verlies je alle sociale contacten. De sauna houd je fit. Dat maakt dat ik hoop dat we snel weer open kunnen met medewerking van de gemeente.”