Jong Putten is in Putten verantwoordelijk voor de gymlessen in het primaire onderwijs. ,,Hoe die gymlessen er concreet uit komen te zien, is nog niet bekend”, weet Kelvin van den Broek van Jong Putten te melden. ,,We hebben een aanbod gedaan aan de basisscholen, zoals het geven van lessen bij sportverenigingen of op het schoolplein. Want binnen sporten mag nog steeds niet.” Wat de basisscholen hiermee doen blijft vooralsnog onduidelijk, want, zo geeft Van den Broek aan: ,,Het kan ook zijn dat de scholen kiezen voor een inhaalslag op de theoretische vakken en dat daarmee gymlessen op een lager pitje komen te staan.”

Ook de activiteiten die Jong Putten in samenwerking met sportverenigingen uitvoert staan alsnog op losse schroeven.  ,,De vraag is of alle clubs weer opengaan, want drie weken na de vakantie is het seizoen alweer voorbij”, vertelt Van den Broek. 

[SDC] Ook bij SDC Putten wordt nagedacht over het weer opzetten van trainingen, vertelt de voorzitter van de jeugdcommissie, Edwin Kops. ,,Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan”, geeft hij aan. Vrijdagavond spreekt het bestuur van de voetbalvereniging over de zaak. ,,Dat het een gepuzzel gaat worden, dat is wel zeker.” 

Volgens Kops wil het bestuur niks liever dan dat de trainingen weer beginnen. ,,Dat is ook het signaal dat we van onze jeugdleden krijgen. Zij missen hun sport echt heel erg.” Toch vindt hij het belangrijk goed af te wegen wat verantwoord is. ,,Het moet wel veilig zijn.” Hij verwacht dan ook dat alleen de jeugd tot 12 jaar het voetballen weer kan oppakken. ,,Voetbal is een echte contactsport. Op anderhalve meter afstand blijven gaat niet.”

[TRITON] Bij Zwem & Poloclub Triton ligt het hervatten van de trainingen lastig, legt secretaris Ineke Borst uit. ,,We kunnen namelijk niet in het water sporten. Dat mag namelijk nog niet.” De vereniging is daarom op zoek naar andere oplossingen om toch de jeugd weer bij elkaar te brengen ,,en het teamgevoel weer te vergroten.” 

Borst: ,,We zijn in gesprek met Jong Putten om te bespreken hoe we ‘landtrainingen’ op kunnen pakken. Wij weten als trainers en coaches heel goed hoe we een training in het zwembad in elkaar kunnen zetten, maar op het land ligt dat echt anders.” Jong Putten gaat hierin een begeleidende rol spelen. ,,Uitgangspunt is dat onze eigen trainers de jeugd gaat coachen.” 

Het besluit om de trainingen te hervatten is officieel nog niet gemaakt, benadrukt Borst, maar ze heeft ,,goede hoop” dat de zwemjeugd elkaar snel weer kan ontmoeten. ,,In ieder geval de kinderen onder 12.” Naar de jeugd in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar wordt nog gekeken. 

[DE MEEUWEN] Ook bij Korfbalvereniging de Meeuwen overheerst de gedachte om trainingen weer op te pakken, vertelt Erik van Hulsteijn namens de club. ,,Hoe en wat is voor ons nog onduidelijk. We varen in ieder geval op de richtlijnen vanuit de korfbalbond, het RIVM en de gemeente.” 

De Meeuwen wil proberen alle jeugd die dat wil, de mogelijkheid te geven om te sporten. ,,Dus ook niet-leden zijn welkom.” Waarschijnlijk zal dat zijn in de vorm van clinics. ,,Het heeft geen zin om nu te gaan trainen voor een wedstrijd. Het gaat wat ons betreft om lekker bewegen en veel plezier maken.” 

In eerste instantie richt de club zich op de jeugd onder de 12 jaar. Daarna wordt gekeken of het mogelijk is om ook de oudere jeugd te laten sporten. Van Hulsteijn: ,,Dat is wel wat lastiger, omdat zij afstand moeten houden. We moeten nog goed gaan kijken hoe we ook hen nu kunnen helpen.” 

Door Job Oldegbers en Rik Bronkhorst