logo Sport en beweegakkoord
logo Sport en beweegakkoord kerngroep Sport en beweegakkoord

Het begin is er en het is uniek

2 december 2023 om 09:04 Sport Deel je nieuws

Ik ben al een paar jaar betrokken bij het sportbeleid van Putten. Vanuit mijn rol als secretaris van de Puttensportfederatie (PSF) mocht ik meedenken en -schrijven aan het begin dit jaar door de gemeenteraad vastgestelde Sport en Beweegakkoord 2023 – 2026. Daaraan “vast” zit een tweejaarlijkse Uitvoeringsagenda. Zo’n eerste “agenda” is dit jaar opgesteld, voor 2023 en 2024 dus.  Diverse mensen (sport/zorg en maatschappelijk veld)  hebben input geleverd.  Resultaat is een geprioriteerde activiteitenlijst verdeeld over de 4 thema’s die in het Sport en Beweegakkoord zijn benoemd. Kort gezegd komt het erop neer dat als we die activiteiten gaan uitvoeren of hebben uitgevoerd,  dat dan het sport en beweegbeleid wordt gerealiseerd.

Dat is allemaal mooi natuurlijk, zeker in theorie. Maar nu de praktijk.

Ik kan gerust zeggen dat die anders is dan anders. Sterker nog, het is volgens mij uniek. De uitvoeringsagenda is opgesteld door een kerngroep bestaande uit 2 coördinatoren van Actief Putten, de beleidsambtenaar Sport van de gemeente en enkele vertegenwoordigers van sport en bewegen in Putten, waaronder ondergetekende. Deze groep komt maandelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. We doen dat m.b.v. een zogenaamde stoplichtlijst die we “in de tijd” hebben gezet. De drie kleuren van het stoplicht geven de status aan van elke actie. En per actie is een verantwoordelijke benoemd. Sowieso is de lijst al geprioriteerd door alle betrokkenen. Daarbij is bedacht welke actie(s) de grootste bijdrage leveren aan het sport en beweegakkoord en is ook de slagingskans mee gewogen.

Maandelijks zitten deze 3 partijen dus bij elkaar om samen de voortgang te monitoren. En dat is anders dan voorheen. Dan verdween een vastgestelde nota naar de achtergrond er werd er (achter de schermen) door met name Actief Putten ( de uitvoerder) gewerkt aan de realisatie ervan. Voor sommige ingewijden natuurlijk wel zichtbaar maar voor velen toch tamelijk anoniem en niet waar te nemen. Nu zitten de relevante burger, de gemeenteambtenaar en de professionele uitvoerder samen aan tafel en hebben het erover. Hoe mooi is dat! Ieder vanuit zijn eigen belang maar je proeft ook dat we het steeds meer hebben over een gezamenlijk belang. En we hebben elkaar wat te bieden. Onze ervaring, de rijk aanwezige kennis en onze brede achterban voor afstemming en advies.

De uitvoeringsagenda gaat meehelpen om het sport en beweegakkoord te realiseren. Omdat we het aandacht geven en het samen doen. Daar ben ik van overtuigd. Dat gaat leiden tot een beter sport- en beweegklimaat in Putten, in de breedste zin van het woord. Het is zinvol en prettig om daar een bijdrage aan te kunnen leveren als vertegenwoordiger van de sportverenigingen in Putten. Het is bovendien waardevol dat alle burgers daar kennis van kunnen nemen middels dit artikel.

Sportieve groeten van Geert Hoogerduijn, Secretaris van de PSF en  lid kerngroep Uitvoeringsagenda

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie