Geen alcohol voor jongeren onder de zestien op de Noord-Veluwe

28 november 2011 om 00:00 Nieuws

De belangrijkste vraag tijdens de bijeenkomst was: ‘pakken we dit gezamenlijk op in onze regio?’ In de discussie die hierop volgde spraken de zes gemeenten zich uit voor een regionale samenwerking. ,,,Regionale samenwerking op dit vlak is eigenlijk de volgende stap die voortvloeit uit het onlangs afgesloten Regionaal Horecaconvenant. Ik ben er groot voorstander van om dit maatschappelijk probleem op eenduidige wijze aan te pakken. Samen met de politie, ouders en andere partijen in de omgeving van jongeren’’, aldus voorzitter van Regio Noord-Veluwe, de heer Dick van Hemmen.

REGIO - Zes Noord-Veluwse gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) maken werk van de aanpak van alcoholmisbruik door jongeren. Afgelopen week kwamen de bestuurders van de gemeenten bijeen om de voorstellen en adviezen vanuit het project Alcoholontmoediging Jongeren Regelgeving & Handhaving te bespreken.

Met de invoering van de nieuwe Drank en Horeca Wet in 2012 krijgen de gemeenten nieuwe bevoegdheden en verplichtingen, maar ook instrumenten en verantwoordelijkheden. Samen bekijken de gemeenten nu hoe ze deze optimaal kunnen inzetten. Gemeenten worden volledig verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank en Horeca Wet (DHW) en dus ook voor het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verstrekking van alcohol. Nu controleert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit dit nog. De zes Noord-Veluwse gemeenten besloten begin dit jaar al om de nieuwe wet niet af te wachten en hebben een start gemaakt met het project Alcoholontmoediging Jongeren, Regelgeving & Handhaving. Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst Alcoholontmoediging Jongeren, Regelgeving & Handhaving afgelopen week woensdag werden voorstellen en adviezen vanuit dit project aan de bestuurders voorgelegd. Modelverordeningen, stappenplannen en andere voorstellen waarmee leeftijdsgrenzen voor alcoholverstrekking effectiever gehandhaafd kunnen worden. Dit is hard nodig, want controles laten zien dat slechts 28% van de alcoholverstrekkers zich aan de regels houdt. Alle gemeenten hebben de intentie om de mogelijkheden van regionale samenwerking verder te onderzoeken. Uniform beleid, regelgeving en toezicht is belangrijk; ouders, jongeren, maar ook horecaondernemers en andere drankverstrekkers weten dan waar ze aan toe zijn. Joost Mulder, dagvoorzitter van de bijeenkomst noemt dit een opsteker: ,,Gelukkig is er in de regio Noord-Veluwe opvallend veel draagvlak voor samenwerking. Alle gemeenten in Nederland moeten iets met de nieuwe wet en helaas zie ik dit wel eens anders.” De projectgroep gaat nu hun voorstellen en adviezen voor de gemeenten verder uitwerken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie