Kinderopvang in Bijsterense boerderij

18 juli 2007 om 00:00 Nieuws

PUTTEN - Peuterspeelzaal de Vrijbuitertjes en het Kindcentrum Putten hebben vergevorderde plannen om een voorziening te starten in een oude boerderij nabij de nieuwe wijk Bijsteren. Na de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben de initiatiefnemers hun plannen aan de raadsleden gepresenteerd. Het gaat om een voorziening waar zowel kinderopvang en buitenschoolse opvang kan plaatsvinden, met bovendien ruimte voor een peuterspeelzaal.

Ze hebben hiervoor hun oog laten vallen op boerderij Pepersgoed aan de Rimpelerweg nummer 7, die momenteel leeg staat. Architectenbureau 4-D Architecten heeft een ontwerp voor een verbouwing gemaakt, waarbij de karakteristieke elementen van de boerderij in stand worden gehouden, zoals de deel en de heerd met een antieke schouw.

De buitenruimte wordt zodanig ingericht dat kinderen in aanraking kunnen worden gebracht met het buitenleven, met zaken als een dierenverblijfje en een groentetuin.

Voor wat betreft de financiering hopen de initiatiefnemers op een bijdrage van de gemeente, vergelijkbaar met het bedrag dat peuterspeelzaal Het Zwaluwnest in 1996 eenmalig meekreeg. Het gaat dan om enkele tonnen. ,,We hebben de presentatie gehouden, zodat de gemneenteraad straks weet waar het over gaat als die aanvraag er komt”, legt Reijer van den Brink van het Kindcentrum Putten uit. Hij verwacht dat de gemeente over de brug komt, te meer omdat De Vrijbuitertjes over niet al te lange tijd hun locatie in de oude Da Costaschool kwijtraken.

Van den Brink, die tevens aan school Schovenhorst is verbonden, benadrukt dat het gaat om een voorziening voor alle gezindten, zonder binding aan een school of een schoolbestuur.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie